Crna Gora

  • Memorandum o suglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala zaključen između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore
- zaključen 25. veljače 2005. godine
- stupio na snagu 25. veljače 2005. godine
 
  • Sporazum između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore o suradnji i progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida
- zaključen 28. srpnja 2006. godine
- stupio na snagu 28. srpnja 2006. godine
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o izručenju, Podgorica, 1. listopada 2010. godine        
- potpisan 1. listopada 2010. godine, privremena primjena 1. listopada 2010. godine
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 6/2011
​- stupio na snagu 16. svibnja 2011. godine
Objava stupanja na snagu u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori, broj 12/2011
 
  • Memorandum o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Uprave za zatvorski sustav i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore u zatvorskim stvarima
- potpisan 29. lipnja 2011. godine
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, Zagreb, 09. rujna 2011. godine
- potpisan 09. rujna 2011. godine, privremena primjena 09. rujna 2011. godine
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima
- Hrvatski sabor ratificirao Ugovor 28. rujna 2012. godine
- stupio na snagu 26. listopada 2012. godine
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj 8/12