Helenska Republika

  • Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnom pravnim odnosima, Atena, 18. lipnja 1959. godine
- zaključena 18. lipnja 1959. godine, ratificirana 29. rujna 1959. godine, stupila na snagu 31. ožujka 1960. godine
- vidi: podtoč. 2. točke I. Odluke o ...sukcesije
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/96
- tekst Konvencije objavljen u Službenom listu FNRJ – Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/60
 
  • Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih akata – odluka, Atena, 18. lipnja 1959. godine
vidi: točku I. Odluke o ...sukcesije
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/96
- tekst Sporazuma objavljen je u Službenom listu FNRJ – Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 6/60