Kanada

  • Konvencija s Kanadom o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima, London, 27. veljače 1936. godine
- vidi podtoč. 1. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Kanada)ž
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst Konvencije objavljen u Službenim novinama Kraljevine Jugoslavije, broj 116-xxv/1937
 
  • Memorandum o suglasnosti o provedbi i promicanju uzajamne suradnje u pogledu ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida između Odjela za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Kanade
- potpisan 9. svibnja 2006. godine, stupio na snagu 9. svibnja 2006. godine