Kraljevina Belgija

  • Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga i oslobođenju od legalizacije, Beograd, 24. rujna 1971. godine
​- vidi: podtoč. 11. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (s Kraljevinom Belgijom)
Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 11/97
- tekst Konvencije objavljen u Službenom listu SFRJ –broj 55/1972
 
  • Sporazum o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima između SFRJ i Kraljevine Belgije, Beograd, 24. rujna 1971. godine
- vidi: podtoč. 10. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (s Kraljevinom Belgijom)
Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 11/97
- tekst Sporazuma objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori broj 7/74 od 01. srpnja 1974. godine
 
  • Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Kraljevine Belgije, Beograd, 4. lipnja 1971. godine
- zaključena 04. lipnja 1971. godine, ratificirana 15. ožujka 1972. godine, stupila na snagu 01. studenog 1972. godine
- vidi: podtoč. 9. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (s Kraljevinom Belgijom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 11/97
- tekst Konvencije objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 9/73 od 01. rujna 1973. godine
 
  • Konvencija s Belgijom o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju, Beograd, 12. prosinca 1973. godine
- vidi: podtoč. 12. točke I. Odluke  o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (s Kraljevinom Belgijom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 11/97
- tekst Konvencije objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori broj 45/76