Kraljevina Španjolska

  • Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Španjolske o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i izručenju, Beograd, 8. srpnja 1980. godine

- vidi: podtoč. 3 toč. I. Odluke o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (s Kraljevinom Španjolskom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 13/97
- tekst sporazuma objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 3/81