Novi Zeland

  • Sporazum o uzajamnom izručenju krivaca od 6. prosinca 1900. godine               

- vidi: podtoč. 1. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (s Novim Zelandom)
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj 4/02
 
  • Razmjena nota o proširenju Sporazuma o uzajamnom izdavanju krivaca od 6. prosinca 1900., u odnosu na određena mandatna područja od 7. prosinca 1927. godine, 27. kolovoza 1928. godine i od 22.. listopada 1928. godine

- vidi toč. I. pod 2. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji – (i Sporazuma s Novim Zelandom)
"Narodne novine"- Međunarodni ugovori, broj 4/02
- objavljen u Zbirci ugovora Društva naroda, knjiga lxxxiii, str. 490., Martens – II, xxix, str. 563
 
  • Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovinskim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima od 27. veljače 1936. godine

- Vidi: podtoč. 3. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (s Novim Zelandom)
"Narodne novine"- Međunarodni ugovori, broj 4/02