Republika Austrija

 
  • Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između FNRJ i Republike Austrije, Beč,  16. prosinca 1954. godine
- vidi: podtoč. 2. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Austrija)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst Ugovora objavljen je u Službenom listu FNRJ – Dodatak – Međunarodni ugovori, broj 8/55
 
  • Sporazum s Austrijom o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka o izdržavanju, Beč, 10. listopada 1961. godine
- vidi: podtoč. 8. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Austrija)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst Sporazuma objavljen je u Službenom listu FNRJ – Dodatak: Međunarodni ugovori broj 2/63
 
  • Ugovor s Austrijom o izručenju, Beograd, 1. veljače 1982. godine
- zaključen 01. veljače 1982. godine, ratificiran 16. veljače 1983. godine, stupio na snagu 01. siječnja 1984. godine
- vidi: podtoč. 16. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Austrija)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- ugovor je objavljen u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori broj 2/1983 od 01. veljače 1983. godine
 
  • Ugovor s Austrijom o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima, Beograd, 1. veljače 1982. godine
- zaključen 01. veljače 1982. godine, ratificiran 13. svibnja i 01. lipnja 1983. godine, stupio na snagu 01. siječnja 1984. godine
- vidi: podtoč. 15. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Austrija)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst Ugovora je objavljen u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 6/1983
 
  • Ugovor o s Austrijom o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Beograd, 1. veljače 1982. godine
-zaključen 01. veljače 1982. godine, ratificiran 16. veljače 1983. godine, stupio na snagu 01. siječnja 1984. godine
- vidi: podtoč. 14. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Austrija)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst Ugovora je objavljen u Službenom listu FNRJ – Međunarodni ugovori broj 2/1983 od 01. veljače 1983. godine
  • Sporazum s Austrijom o uzajamnom priznavanju i izvršavanju odluka izbranih sudova i poravnanja zaključenih pred izbranim sudovima u trgovačkim stvarima, Beograd, 18. ožujka 1960. godine
​- vidi: podtoč. 5. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Austrija)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst Sporazuma je objavljen u Službenom listu FNRJ – Međunarodni ugovori broj 5/1961
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dopuni Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim predmetima, u tekstu s dodatnim Protokolom k Europskoj konvenciji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim predmetima i olakšanju njene primjene
​- potpisan 20. studenog 2003. godine, stupio na snagu 1. lipnja 2009. godine
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 7/2008
Objava o stupanju na snagu u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori, broj 4/2009
 
  • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Saveznog Ministarstva pravosuđa Republike Austrije
- potpisan 29. listopada 2004. godine, stupio na snagu 29. listopada 2004. godine