Republika Bugarska

  • Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći, Sofija, 23. ožujka 1956. godine                 

- zaključen 23. ožujka 1956. godine, ratificiran 25. rujna 1956. godine, stupio na snagu 17. siječnja 1956. godine
- vidi pod. 1. toč. I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (i Sporazuma s Republikom Bugarskom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/02
- objavljen u Službenom listu FNRJ – Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 1/1957 od 01. siječnja 1957. godine