Republika Mađarska

  • Ugovor između SFRJ i NR Mađarske o uzajamnom pravnom prometu od 7. ožujka 1968. godine

  • ​Ugovor između SFRJ i NR Mađarske o uzajamnom pravnom saobraćaju od 7. ožujka 1968. godine

- Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/68 i Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 1/87
- zaključen 7. ožujka 1968. godine, ratificiran 9. listopada 1968. godine
- stupio na snagu 18. siječnja 1969. godine
- više na podtoč. 12. i 34. točke I. Odluke o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (s Republikom Mađarskom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 13/97
 
  • Ugovor o izmjeni i dopuni Ugovora o uzajamnom pravnom saobraćaju, Beograd, 7. ožujka 1968. godine, sklopljen 25. travnja 1986. godine

- zaključen 25. travnja 1986. godine, ratificiran 11. veljače 1987. godine,  
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 13/97

 
  • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Mađarske

- potpisan 6. srpnja 2004. godine
- stupio na snagu 6. srpnja 2004. godine
 
  • Sporazum o suradnji između Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Zatvorske službe Ministarstva pravosuđa i unutarnjih poslova Republike Mađarske

- potpisan 29. ožujka 2009. godine
  • Dodatak Sporazumu o suradnji

 - potpisan 21. i 24. svibnja 2010. godine