Republika Poljska

  • Ugovor između Vlade FNRJ i Vlade NR Poljske o pravnom postupku i civilnim i krivičnim pitanjima, sklopljen u Varšavi 6. veljače 1960. godine

- zaključen 6. veljače 1960. godine, ratificiran 12. ožujka 1963. godine
- stupio na snagu 5. lipnja 1963. godine
- vidi: čl. 1 toč. 10 Uredbe o potvrđivanju ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Poljske
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 9/95