Republika Srbija

  • Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Beogradu 15. rujna 1997. godine     

"Narodne novine" –  Međunarodni ugovori, broj 6/98.
- stupio na snagu 28. svibnja 1998. godine (Objava ... )
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 8/98
 
  • Sporazum o normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije

- „Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj: 10/96
 
  • Memorandum o suglasnosti u ostvarivanju i unaprjeđenju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala zaključen između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije

- potpisan 5. veljače 2005. godine,
- stupio na snagu 5. veljače 2005. godine
 
  • Protokol o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravde Republike Srbije

- potpisan 5. prosinca 2005. godine,
- stupio na snagu 5. prosinac 2005. godine
 
  • Sporazum o suradnji u progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida

- potpisan 13. listopada 2006. godine,
- stupio na snagu 13. listopada 2006. godine
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Srbije o izručenju

- potpisan 29. lipnja 2010. godine,
- privremena primjena 29. lipnja 2010. godine