Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Prema Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2021. do 2023. godine, a u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna, po usvajanju državnog proračuna od strane Hrvatskog sabora, dužni su financijski plan objaviti na svojoj internetskoj stranici.

I ove godine, a kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna, uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, preporuka je da ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna osiguraju zainteresiranoj javnosti mogućnost on-line dostave komentara, preporuka i prijedloga, na usvojeni financijski plan 2021. – 2023., a kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. 
 
Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2022. - 2024.

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2022. - 2024. (word)