Ispitno povjerenstvo

Rješenjem ministra pravosuđa i uprave o imenovanju Ispitne komisije za polaganje javnobilježničkog ispita i tajnika Ispitne komisije za polaganje javnobilježničkog ispita KLASA: UP/I-133-05/20-01/22, URBROJ: 514-04-02-02-01/3-20-09 od 6. listopada 2020. imenovani su:

za predsjednika:
 • MARINA PAULIĆ, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
 za članove:   
 • mr. sc. IGOR PERIŠA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • MIRJANA BORIĆ, javni bilježnik iz Osijeka
za zamjenike predsjednika:
 • IVAN KRISTIĆ, javni bilježnik iz Vrgorca
 • VLADIMIR MARČINKO, javni bilježnik iz Zagreba
 za zamjenike članova:  
 • BRANKA ĆIRAKOVIĆ, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • IVICA OMAZIĆ, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • RADOJKA GALIĆ, javni bilježnik iz Zagreba
 • LJILJANA VODOPIJA ČENGIĆ, javni bilježnik iz Zagreba
 za tajnika:
 • SVJETLANA PLEIĆ, voditeljica Odjela za javno bilježništvo u Ministarstvu pravosuđa i uprave
 za zamjenika tajnika:
 • NIKOLINA MILIĆ, načelnica Sektora za organizacijske propise, javno bilježništvo i upravne postupke u Ministarstvu pravosuđa i uprave
 • LUCA GRGIĆ-PETROVIĆ, voditeljica Službe za javno bilježništvo i stečajne upravitelje u Ministarstvu pravosuđa i uprave
 
Predmet javnobilježnička služba ispitivat će:
 • MARINA PAULIĆ, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • IVAN KRISTIĆ, javni bilježnik iz Vrgorca
 • VLADIMIR MARČINKO, javni bilježnik iz Zagreba
 
Predmet javni bilježnik i trgovačka društva ispitivat će:
 • mr. sc. IGOR PERIŠA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • BRANKA ĆIRAKOVIĆ, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • IVICA OMAZIĆ, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 
Predmet Javnobilježnički poslovnik i drugi podzakonski akti ispitivat će:
 • MIRJANA BORIĆ, javni bilježnik iz Osijeka
 • RADOJKA GALIĆ, javni bilježnik iz Zagreba
 • LJILJANA VODOPIJA ČENGIĆ, javni bilježnik iz Zagreba