43. Z-26491/2016-03 od 13. prosinca 2017. godine

Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, po sucu Darku Župančiću, kao sucu pojedincu, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja STJEPANA GORIČKOG iz Klaka 42, Klake, Sveti Martin pod Okičem, OIB: 71852172239, zastupan po pun. Sandri Matijević, odvj. u Samoboru, povodom prijedloga predlagatelja za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka, objavljuje da je na nekretninama kčbr. 3591 šuma osovje u Klake od 2 jutra 809 čhv, k.č.br. 3592 kuća br 42 i 2 gospodarske zgrade, dvorište i voćnjak, površine 429 čhv, k.č.br. 3596/3 oranica Kopište u Klakama površine 491 čhv,  k.č.br. 3596/4 oranica Kopište u Klakama površine 178 čhv, k.č.br. 3597/2 oranica Kopište u Klakama površine 135 čhv, k.č.br. 3603 pašnjak pod Okičem u Klakama, površine 662 čhv, k.č.br. 3604 šuma pod Okičem u Klakama, površine 1 jutro 808 čhv, k.č.br. 3605 pašnjak pod Okičem u Klakama, površine 500 čhv, k.č.br. 3606 oranica pod Okičem u Klakama, površine 224 čhv, k.č.br. 3612 pašnjak Majerište u Klakama, površine 1213 čhv,  k.č.br. 3620 šuma Drvište u Klakama, površine 1546 čhv,  upisanim u z.k.ul. 458 k.o. Konščica otvoren pojedinačni ispravni postupak kojim predlagatelj zahtijeva da se u navedenom ulošku ispravi upis na slijedeći način:  
 
„Dopušta se u z.k.ul. 458  k.o. Konščica otpis kčbr. 3591 šuma osovje u Klake od 2 jutra 809 čhv, k.č.br. 3592 kuća br 42 i 2 gospodarske zgrade, dvorište i voćnjak, površine 429 čhv, k.č.br. 3596/3 oranica Kopište u Klakama površine 491 čhv,  k.č.br. 3596/4 oranica Kopište u Klakama površine 178 čhv, k.č.br. 3597/2 oranica Kopište u Klakama površine 135 čhv, k.č.br. 3603 pašnjak pod Okičem u Klakama, površine 662 čhv, k.č.br. 3604 šuma pod Okičem u Klakama, površine 1 jutro 808 čhv, k.č.br. 3605 pašnjak pod Okičem u Klakama, površine 500 čhv, k.č.br. 3606 oranica pod Okičem u Klakama, površine 224 čhv, k.č.br. 3612 pašnjak Majerište u Klakama, površine 1213 čhv,  k.č.br. 3620 šuma Drvište u Klakama, površine 1546 čhv,  i prijenos u novi z.k. ul. _­_____ k.o. Konščica na dosadašnje suvlasnike uz uknjižbu prava vlasništva na dijelu nekretnina Gorički Mije, ml.,Klake 50, za korist: STJEPANA GORIČKOG iz Klaka 42, Klake, Sveti Martin pod Okičem, OIB: 71852172239.“.
 
Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zamljišnoknjižni uložak na taj način ispravi, ili polažu bilo kakovo pravo na navedenu nekretninu da stave svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa, jer će se u protivnom postupak nastaviti i okončati prema činjenicama utvrđenim u postupku.