Mjere za prevenciju širenja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) u zatvorskom sustavu

U svim kaznenim tijelima (izuzev Zatvora u Zagrebu gdje je trenutačno na snazi ograničenje prava na posjete), osobama lišenim slobode omogućene su redovite posjete uz primjenu odgovarajućih epidemioloških mjera.

Vezano uz mogućnost ostvarivanja posjeta djece u posebno opremljenoj prostoriji u kojoj je moguće ostvarivanje neposrednog kontakta između osoba lišenih slobode i djece, te omogućavanje korištenja pogodnosti boravka s bračnim ili izvanbračnim drugom odnosno životnim ili neformalnim životnim partnerom u posebnoj prostoriji bez nadzora, iste se mogu odobriti isključivo u slučajevima u kojima posjetitelji uz potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19 predoče i negativan PCR-test na COVID-19 ne stariji od 72 sata.Praćenjem aktualnih epidemioloških pokazatelja o riziku od bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, donesena je odluka o ublažavanju mjera za prevenciju širenja epidemije  virusa SARS-CoV-2 u zatvorskom sustavu.

Posjeti osobama lišenim slobode u zatvorenim uvjetima odvijat će se na način da se između zatvorenika i posjetitelja nalazi pregrada od pleksiglasa, dok će se posjete zatvorenicima u poluotvorenim i otvorenim uvjetima odvijati  na otvorenom prostoru.

Rad zatvorenika izvan kaznionice/zatvora može se omogućiti samo onim zatvorenicima koji su cijepljeni ili su preboljeli bolest COVID-19 u zadnjih šest mjeseci.

Također, pogodnosti iz članka 138. stavka 2. točke 5., 6.  i 7. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, mogu se omogućiti samo onim zatvorenicima koji su cijepljeni ili su preboljeli bolest COVID-19 u zadnjih šest mjeseci.

Odobreni posjeti u kaznenim tijelima zatvorskog sustava realiziraju se uz obvezu pridržavanja svih epidemioloških mjera, a svaki posjetitelj je obvezan potpisati izjavu o nepostojanju zdravstvenih rizika vezano uz bolest COVID-19.

Posjeti i rad zatvorenika izvan kaznionica/zatvora primjenjuje se od 5. lipnja 2021., a korištenje pogodnosti izlazaka od 11. lipnja 2021.

 


Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je novu odluku o nastavku ublažavanja mjera za prevenciju širenja epidemije SARS-CoV-2 prema kojoj prestaje:
  • privremena obustava zajedničkih vjerskih obreda u kaznenim tijelima
  • privremena obustava aktivnosti organizacija civilnog društva (udruga) u kaznenim tijelima.
Navedena odluka s primjenom počinje 18. lipnja, a navedene aktivnost provodit će se u s skladu s definiranim protokolima
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave je temeljem praćenja aktualnih epidemioloških pokazatelja o riziku od bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj donijelo odluku o dodatnom ublažavanju mjera u kaznenim tijelima zatvorskog sustava kojim se: 
  • omogućuje posjet djece u posebno opremljenoj prostoriji prikladnoj za boravak djece u kojoj je moguće ostvarivanje neposrednog kontakta između osoba lišenih slobode i djece,
  • korištenje pogodnosti boravka s bračnim ili izvanbračnim drugom odnosno životnim ili neformalnim životnim partnerom u posebnoj prostoriji bez nadzora
 
Navedeno ublažavanje mjera stupit će na snagu 19. srpnja 2021. godine a može se primjenjivati sukladno odredbama Kućnog reda kaznenih tijela isključivo u slučajevima u kojima su zatvorenik i bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner i pratitelj djeteta cijepljeni ili su preboljeli bolest COVID-19 u zadnjih šest mjeseci.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave praćenjem aktualnih epidemioloških pokazatelja, donijelo je novu odluku prema kojoj su posjetitelji dužni predočiti negativan PCR- test na koronavirus ne stariji od 48 sati i potvrdu o preboljenju bolesti COVID- 19 (COVID potvrdu). 

Djeca mlađa od 12 godine izuzeta su od obveze predočenja negativnog rezultata PCR- testa pod uvjetom da osobe u pratnji djeteta posjeduju potvrdu o cijepljenju i preboljenju bolesti COVID 19 i negativni PCR test na koronavirus ne stariji od 48 sati. 

Za realizaciju posjeta djece starije od 12 godina potrebno je predočenje negativnog PCR testa ne starijeg od 48 sati, ali nije potrebna potvrda o cijepljenju djeteta ili preboljenju bolesti djeteta, uz uvjet da osobe u pratnji posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19 i negativan PCR test na koronavirus ne stariji od 48 sati. 

U Zatvoru u Zagrebu privremeno se ograničava pravo zatvorenika na posjetu i korištenje utvrđenih i odobrenih pogodnosti izlazaka. Navedena odluka na snazi je do 30. rujna 2021.