Obavijesti

Praćenjem aktualnih epidemioloških pokazatelja o povećanom riziku od bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite u svrhu zaštite zdravlja svih osoba lišenih slobode i službenika/namještenika, a na temelju članka 4. stavka 3. i 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, privremeno se ograničava pravo svih kategorija osoba lišenih slobode na posjete članova obitelji i drugih osoba. Posjet se može odobriti iznimno, po posebnom odobrenju upravitelja, u situacijama kao što su smrt člana obitelji, elementarna nepogoda i sl.

Nalog se ne odnosi na posjete odvjetnika koji zastupaju osobe lišene slobode u kaznenim i drugim postupcima, te će se ti posjeti i nadalje odobravati.

Odobreni posjeti realiziraju se uz obvezu pridržavanja svih epidemioloških mjera, a svaki posjetitelj je obvezan potpisati izjavu o nepostojanju zdravstvenih rizika vezano uz bolest COVID-19.

Nalog se primjenjuje 15 dana, počevši od 6. travnja. 


Praćenjem aktualnih epidemioloških pokazatelja o povećanom riziku od bolesti COVID-19., sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, donesen je novi nalog o privremenom ograničavanju prava posjeta osobama lišenih slobode.

Novi nalog primjenjivat 15 dana, počevši od 21. travnja.