viši stručni savjetnik - za tretman

Datum:             05.05.2023.
Datum objave u NN:
05.05.2023.
Ustrojstvena jedinica:

Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini

Naziv:
viši stručni savjetnik - za tretman
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, povijesti umjetnosti, teologije, politologije, učiteljski studij ili društvene struke
  • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
     
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj –  viši stručni savjetnik - za tretman“.     


 
Testiranje:                     Poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:        
 
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: