Javni natječaj

    ​​        
strukovni učitelji - kuhari
Datum:
09.11.2022.
Datum objave u NN:
09.11.2022.
Ustrojstvena jedinica:
 • ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA
   
  Odsjek radionica ugostiteljstva
   
 • ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
Pododsjek prehrane
Naziv:
strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica, strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:

ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA
 
Odsjek radionica ugostiteljstva 

 strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

Pododsjek prehrane 

 strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
 • Srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni ispit
 • Srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH  PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA  sa naznakom: „za javni natječaj  i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava“

 
Testiranje:                        za strukovni učitelj - kuhar  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:            rješenje o prijmu  
strukovni učitelji - kuhari
Datum:
09.11.2022.
Datum objave u NN:
09.11.2022.
Ustrojstvena jedinica:
 • ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA
   
  Odsjek radionica ugostiteljstva
   
 • ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
Pododsjek prehrane
Naziv:
strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica, strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:

ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA
 
Odsjek radionica ugostiteljstva 

 strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

Pododsjek prehrane 

 strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
 • Srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni ispit
 • Srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH  PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA  sa naznakom: „za javni natječaj  i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava“

 
Testiranje:                        za strukovni učitelj - kuhar  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:            rješenje o prijmu  
doktor medicine - psihijatar
Datum:
26.10.2022.
Datum objave u NN:
26.10.2022.
Ustrojstvena jedinica:
ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA
Naziv:
doktor medicine - psihijatar - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, završen poslijediplomski specijalistički studij iz psihijatrije
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad, poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH  PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA  sa naznakom: „za javni natječaj  i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava“.

 
Testiranje:                                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Obustava:   
strukovni učitelji - kuhari
Datum:
05.10.2022.
Datum objave u NN:
05.10.2022.
Ustrojstvena jedinica:
 • Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika
   
  Odsjek radionica ugostiteljstva
   
 • Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova 
   
  Pododsjek prehrane
Naziv:
strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica, strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:

Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika
 
Odsjek radionica ugostiteljstva 

 strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova 
 
Pododsjek prehrane
 

 strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH  PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA  sa naznakom: „za javni natječaj  i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava“

 
Testiranje:                              obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Obustava:   
strukovni učitelji - kuhari
Datum:
27.06.2022.
Datum objave u NN:
24.06.2022.
Ustrojstvena jedinica:
 • ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA 
  Odsjek radionica ugostiteljstva 
 • ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA 
  Pododsjek prehrane 
Naziv:
strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica, strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:

ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA 
Odsjek radionica ugostiteljstva 

 strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA 
Pododsjek prehrane 

 strukovni učitelj - kuhar  - 1 izvršitelj/ica
 • Srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • Srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH  PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA  sa naznakom: „za javni natječaj  i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava“ 

 
Testiranje:                     poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Obustava:                  obustava  
viši stručni savjetnik – za pripremu proizvodnje, strukovni učitelj – za grubu strojnu obradu
Datum:
03.06.2022.
Datum objave u NN:
03.06.2022.
Ustrojstvena jedinica:

Kaznionica u Lepoglavi,
ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA
 Odsjek drvoprerađivačka radionica

Naziv:
viši stručni savjetnik – za pripremu proizvodnje, strukovni učitelj – za grubu strojnu obradu 
Stručni uvjeti:
viši stručni savjetnik – za pripremu proizvodnje strukovni učitelj – za grubu strojnu obradu
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij drvno tehnološke struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • Srednja stručna sprema drvoprerađivačke  struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA sa naznakom: „za javni natječaj  i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava.“

 
Testiranje:                       
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:        Poziv na testiranje i obavijest kandidatima o provedbi testiranja 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:  
više radnih mjesta (m/ž) - klasa 112-02/21-01/444
Datum:
27.12.2021.
Datum objave u NN:
24.12.2021.
Ustrojstvena jedinica:

Kaznionica u Lepoglavi

Naziv:
više radnih mjesta (m/ž)
Stručni uvjeti:
- kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
8
Link na dokument:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA sa naznakom: „za javni natječaj  i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava“  

 
Testiranje:             
Datum objave poziva: 13.01.2022.
Poziv na testiranje:        Poziv na testiranje za radna mjesta 1., 2., 3., 4. i 5.
 
Obustava ili poništenje:
 • za radno mjesto 5    
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: 
 • za radno mjesto 164
 • za radno mjesto 103
 • za radno mjesto 102, 102
 • za radno mjesto 64, 64
 • za radno mjesto 57
 • za radno mjesto 46
 
viši stručni savjetnik - za pripremu proizvodnje, stručni učitelj - za održavanje kotlovsko toplinskog postrojenja, medicinski tehničar/sestra, strukovni učitelj - kuhar
Datum:
09.06.2021.
Datum objave u NN:
09.06.2021.
Naziv:
viši stručni savjetnik - za pripremu proizvodnje
stručni učitelj - za održavanje kotlovsko toplinskog postrojenja
medicinski tehničar/sestra
strukovni učitelj - kuhar
Stručni uvjeti:
viši stručni savjetnik  - za pripremu proizvodnje strukovni učitelj – za održavanje kotlovsko toplinskog postrojenja medicinski tehničar/sestra strukovni učitelj – kuhar
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij strojarske ili elektrotehničke struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • srednja stručna sprema strojarske ili elektrotehničke struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen ispit za ložača centralnog grijanja
 • položen državni ispit
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
4
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA sa naznakom: „za javni natječaj  i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava“.

 
Testiranje:              
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:        Poziv na testiranje i obavijest kandidatima 
Rješenje o prijmu:  
strukovni učitelj - mehaničar održavanja poljoprivrednih strojeva i strukovni učitelj - kuhar
Datum:
19.02.2021.
Datum objave u NN:
19.02.2021.
Ustrojstvena jedinica:

Kaznionica u Lepoglavi
Odjel tretmana
Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora

Naziv:
strukovni učitelj - mehaničar održavanja poljoprivrednih strojeva
strukovni učitelj - kuhar
Stručni uvjeti:
 • Srednja stručna sprema poljoprivredne, elektrotehničke, vodoinstalaterske ili strojarske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen ispit za vozača B-kategorije
 • položen državni ispit
 • Srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijavâ na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Lepoglavi, Hrvatskih pavlina 1, 42250 Lepoglava sa naznakom: »Za javni natječaj i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava«.

 
Testiranje:                  obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:   strukovni učitelj - mehaničar održavanja poljoprivrednih strojevastrukovni učitelj - kuhar   
viši upravni referent – matice, strukovni učitelj – konobar, strukovni učitelj – kuhar (2)
Datum:
06.05.2022.
Datum objave u NN:
06.05.2022.
Ustrojstvena jedinica:

Kaznionica u Lepoglavi

Naziv:
viši upravni referent – matice, strukovni učitelj – konobar, strukovni učitelj – kuhar (2) 
Stručni uvjeti:
ODJEL TRETMANA 
Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika
ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA
 
Odsjek radionica ugostiteljstva
ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA
 
Odsjek radionica ugostiteljstva
ODJEL FINANCIJSKO - KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
Pododsjek prehrane
viši upravni referent – matice strukovni učitelj – konobar strukovni učitelj – kuhar strukovni učitelj – kuhar
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine upravne, ekonomske ili kriminalističke struke
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - konobar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • Srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
4
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA sa naznakom: „za javni natječaj  i rednim brojem radnog mjesta za koji se podnosi prijava“. 

 
Testiranje:                       obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: