Ažurirani plan savjetovanja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je Ažurirani plan propisa za savjetovanje s javnošću za 2021. godinu:

I. kvartal

 • Zakon o referendumu
 • Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU) 
 

II. kvartal

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (EU) 
 

III. kvartal

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (EU)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (EU)
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa 
 • Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
 

  IV. kvartal

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (EU) 
 • Zakon o javnom bilježništvu
 • Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske (RM) 
 • Zakon o natpisnim pločama javnopravnih tijela 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (EU)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (EU)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju nepravilnosti (EU) 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta