Plan savjetovanja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je Plan propisa za savjetovanje s javnošću za 2022. godinu:

I. tromjesečje 2022.

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću
 • Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
 • Zakon o službenoj iskaznici (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (EU) (RM) 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (RM)
 

II. tromjesečje 2022.

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
 • Zakon o natpisnim pločama javnopravnih tijela
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama
 • Zakon o e-Upisniku osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima
 • Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoru (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
 

III. tromjesečje 2022.

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske
 • Zakon o dostavi pismena u sudskim postupcima (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU) (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o mirenju (RM)
 • Zakon o izvanparničnom postupku (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (RM)
 • Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora
 

IV. tromjesečje 2022.

 • Zakon o lobiranju
 • Zakon o postupku primopredaje vlasti
 • Zakon o političkim strankama
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)