Državna uprava

Zakon o sustavu državne uprave
 • Narodne novine, broj: 66/19
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
 • Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 70/19).

Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave:


Ministarstva
 
 1. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20)
 2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN  93/20)
 3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 97/20)
 4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova  (NN 97/20)
 5. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (NN 97/20)
 6. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija (NN 97/20)
 7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta (NN 97/20)
 8. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (NN  97/20)
 9. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN  97/20)
 10. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (NN 97/20)
 11. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja  (NN 97/20)
 12. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (NN 97/20)
 13. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (NN 97/20)
 14. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (NN 97/20)
 15. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NN  97/20)
 16. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (NN 97/20)

Državne upravne organizacije:
 
 1. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN  97/20)
 2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu  (NN  97/20)
 3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN  97/20)
 4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (NN 97/20)
 5. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade (NN 97/20)
 6. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (NN 97/20)
 7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (NN  97/20)
 8. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN  97/20)
 9. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (NN 97/20)
 10. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN  97/20)
 11. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku  (NN  97/20)
 
Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
 
 • Podzakonski pravni akti:
 1. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95).