Organizacija pravosuđa

Zakon o sudovima
 • podzakonski propisi:
 1. Sudski poslovnik
„Narodne novine“, broj: 37/1449/14,  8/1535/15 , 123/1545/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20
 1. Pravilnik o radu u sustavu eSpis
"Narodne novine", broj 35/15123/1545/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20
Poslovnik o radu Stalnog verifikacijskog tijela
KLASA: 011-01/16-01/63, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-01 od 6. lipnja 2016.
 1. Pravilnik o radu u sustavu JCMS
"Narodne novine", broj 71/15,123/15 i 119/18
KLASA: 011-01/16-01/64, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-01 od 6. lipnja 2016.
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu
 „Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda
„Narodne novine“, broj: 38/14 i 127/19
 1. Pravilnik o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
„Narodne novine“, broj: 38/14 , 123/1529/16 i 61/19
 1. Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
„Narodne novine“, broj 64/1
 1. Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima
"Narodne novine", broj: 55/01 i 156/04
 1. Pravilnik o stalnim sudskim tumačima
"Narodne novine", broj: 88/08 i 119/08 - ispravak
 1. Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima
"Narodne novine", broj: 64/98, 88/08
 1. Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava 
"Narodne novine", broj: 83/15
 1. Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama  
"Narodne novine", broj: 58/16
 1. Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora
(„Narodne novine“, broj 106/19
 1. Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanja službenika pravosudne policije
"Narodne novine", broj: 31/15
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije
"Narodne novine", broj: 31/15
 1. Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije
"Narodne novine", broj 123/15
 1. Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima
(„Narodne novine“, broj 133/15 i 127/19)
 1. Pravilnik o sudačkoj odori
(„Narodne novine“, broj 179/03)
 1. Okvirna mjerila za rad sudaca  
 1. Odluka o objavi na e-Oglasnoj ploči
   
 2. Kodeks sudačke etike - u nadležnosti Vijeća predsjednika sudačkih vijeća
(„Narodne novine“, broj 131/06)
Zakon o državnoodvjetničkom vijeću
 • Odluka o uvjetima i visini naknada i nagrade predsjednika i članova Državnoodvjentičkog vijeća -  u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske
  „Narodne novine“, broj 63/19
 
Podzakonski propisi iz nadležnosti Državnoodvjetničkog vijeća dostupni su na mrežnoj stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.
 
Zakon o područjima i sjedištima sudova
 • "Narodne novine", 67/18
Zakon o Državnom sudbenom vijeću
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća - u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske 
„Narodne novine“, broj: 88/11, 107/17


Podzakonski propisi iz nadležnosti Državnog sudbenog vijeća dostupni su na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.
 
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
 
 • podzakonski propisi:
 1. Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka 
„Narodne novine“, broj: 22/03
Zakon o sudskim pristojbama
 • „Narodne novine“, broj: 118/18

Do donošenja Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi primjenjuje se Tarifa sudskih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o sudskim pristojbama (NN 74/95, 57/96, 137/02, 26/03 – pročišćeni tekst, 125/11, 112/12, 157/13, 110/15)
 
Zakon o državnom odvjetništvu
 • „Narodne novine“, broj: 67/18
 
 • podzakonski propisi:
 1. Poslovnik državnog odvjetništva
„Narodne novine“, broj: 5/14 i 123/15
 1. Pravilnik o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu
„Narodne novine“, broj: 85/13
 1. Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja
(„Narodne novine“, broj 23/19)
 1. Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
(„Narodne novine“, broj 35/15)
 1. Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava
(„Narodne novine“, broj 83/15)
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i službenika u državnom odvjetništvu
(„Narodne novine“, broj 45/96)
 1. Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora
(„Narodne novine“, broj 106/19
 1. Okvirna mjerila za rad zamjenika državnih odvjetnika 
 2. Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika – u nadležnosti proširenog Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj 26/19
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
 
Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
 • "Narodne novine", broj: 67/18
Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
 • „Narodne novine“, broj: 84/08, 75/09, 14/19 - stupa na snagu 1. rujna 2019. godine
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim
„Narodne novine“, broj: 96/09, 4/10 i 20/19
 1. Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita 
„Narodne novine“, broj: 96/09 i 22/15
Zakon o odvjetništvu
 
 • podzakonski propisi:
 1. Statut Hrvatske odvjetničke komore - u nadležnosti Skupštine Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 115/13 i 64/18
 1. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - u nadležnosti Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15​
 1. Kodeks odvjetničke etike
„Narodne novine“, broj: 64/07, 72/08


Drugi podzakonski propisi iz nadležnosti Hrvatske odvjetničke komore dostupni su na mrežnoj stranici Hrvatske odvjetničke komore.
 
Zakon o javnom bilježništvu
 
 • podzakonski propisi:
 1. Statut Hrvatske javnobilježničke komore - u nadležnosti Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore
„Narodne novine“, broj: 64/14, 69/14 - ispravak, 33/15
 1. Javnobilježnički poslovnik 
„Narodne novine“, broj: 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12 i 120/14
 1. Pravilnik o javnobilježničkim uredima 
„Narodne novine“, broj: 123/11, 115/12
 1. Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
„Narodne novine“, broj: 38/94, 82/94, 52/95, 115/12, 120/15
 1. Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika
„Narodne novine“, broj: 51/15 i 120/18
 1. Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima
„Narodne novine“, broj: 38/94, 24/99
 1. Pravilnik o radnom vremenu javnih bilježnika
„Narodne novine“, broj: 38/94
 1. Pravilnik o javnobilježničkom ispitu 
„Narodne novine“, broj: 38/94
 1. Kodeks javnobilježničke etike - u nadležnosti Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore
  „Narodne novine“, broj 55/11
   
Podzakonski propisi koji se donose temeljem drugih zakona (Ovršni zakon, Zakon o nasljeđivanju, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju):
 
 1. Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku
„Narodne novine“, broj: 8/11, 112/12, 114/12
 
 1. Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju
„Narodne novine“, broj 99/15
 1. Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku
„Narodne novine“, broj 135/03


Drugi podzakonski propisi iz nadležnosti Hrvatske javnobilježničke komore dostupni su na mrežnoj stranici Hrvatske javnobilježničke komore.
Zakon o javnobilježničkim pristojbama
 
 • podzakonski propisi:
 1. Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju - u nadležnosti Ministarstva financija
"Narodne novine", broj: 92/95
Zakon o Pravosudnoj akademiji

Podzakonski propisi koje donosi Upravno vijeće Pravosudne akademije dostupni su na mrežnoj stranici Pravosudne akademije.