Zakon o državnom odvjetništvu

 
 • podzakonski propisi:
 1. Poslovnik državnog odvjetništva
„Narodne novine“, broj: 128/19
 1. Pravilnik o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu
„Narodne novine“, broj: 85/13
 1. Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja
„Narodne novine“, broj 23/19
 1. Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja
„Narodne novine“, broj: 139/20
 1. Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
„Narodne novine“, broj 64/19
 1. Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava
„Narodne novine“, broj 75/22
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika u državnom odvjetništvu
„Narodne novine“, broj 130/20
 1. Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora
„Narodne novine“, broj 106/19 i 130/20
 1. Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika 
„Narodne novine“, broj: 106/19 i 19/21
 1. Okvirna mjerila za rad zamjenika državnih odvjetnika KLASA: 710-01/18-01/284, URBROJ: 514-04-02/1-19-07 od 30. prosinca 2019.

 2. Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika – u nadležnosti proširenog Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske„ Narodne novine“, broj 26/19​
 3. Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava „Narodne novine“, broj: 113/19
 4. Odluka o visini naknade za preslikavanje, ispis i umnožavanje te presnimavanje spisa odnosno dijelova spisa