Službeničko zakodavstvo

Zakon o državnim službenicima
 • Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, broj 155/23
  Uputa o primjeni Zakona o državnim službenicima

Podzakonski akti:
 
 1. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi Narodne novine, br. 37/01, 38/01 - ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 - ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 - ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19)
 2. Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi ("Narodne novine", br. 74/02, 58/08, 119/1133/13, 65/15 i 2/17)
 3. Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", br. 78/17 i 89/19)
 4. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi ("Narodne novine", br.  77/07, 13/08 i 81/08)
 5. Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi ("Narodne novine", br. 116/07)
 6. Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika ("Narodne novine", br. 10/07)
 7. Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika ("Narodne novine", br. 77/07, 142/11 i 105/15)
 8. Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom ("Narodne novine", br. 33/06)
 9. Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe ("Narodne novine", br. 33/06)
 10. Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", br. 96/17)
 11. Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda ("Narodne novine", br. 123/19)
 12. Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ("Narodne novine", br. 100/11)
 13. Uredba o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika ("Narodne novine", br. 133/11
 14. Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu (Narodne novine, br: 144/10, 62/12, 112/12, 72/15 i 84/18

Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju
 •  Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017)  - u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja 
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 i 80/10
 •  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom broj 157/13
 •  Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13)
Etički kodeks državnih službenika
Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru
 • Narodne novine, br. 34/11
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Narodne novine: br 56/22
Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita
Odluka o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom