Javni natječaj

ponovljeni javni natječaj - mlađi pravosudni policajac – vježbenik - na neodređeno vrijeme - od 24. studenoga 2021.
Datum:
24.11.2021.
Datum objave u NN:
24.11.2021.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za organizaciju pravosuđa
Sektor osiguranja pravosudnih tijela
Služba pravosudne policije
Odjel dežurstva
Područni odjel pravosudne policije Zagreb i Rijeka
Naziv:
mlađi pravosudni policajac - vježbenik (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema
 • najviše 30 godina života
 • poznavanje rada na računalu
 • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme-vježbenici«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                               
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:             
Javni natječaj za prijam na neodređeno vrijeme od 12. studenoga 2021. - voditelj Odjela u Zatvoru u Osijeku
Datum:
12.11.2021.
Datum objave u NN:
12.11.2021.
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
ZATVOR U OSIJEKU
Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
Naziv:
voditelj Odjela (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.

 
Testiranje:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
Javni natječaj za prijam na neodređeno vrijeme od 29. listopada 2021. - voditelj Odjela u Zatvoru u Zagrebu
Datum:
02.11.2021.
Datum objave u NN:
29.10.2021.
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
ZATVOR U ZAGREBU
Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika
Naziv:
voditelj Odjela (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu 
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.

 
Testiranje:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
Javni natječaj za prijam na neodređeno vrijeme od 6. listopada 2021.
Datum:
06.10.2021.
Datum objave u NN:
06.10.2021.
Ustrojstvena jedinica:
 • kao u tekstu natječaja
Naziv:
razna mjesta (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
28
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Rezultati testiranja:​       
Datum objave:
 
Obustava:                
Javni natječaj za prijam na neodređeno vrijeme od 25. kolovoza 2021.
Datum:
25.08.2021.
Datum objave u NN:
25.08.2021.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za organizaciju pravosuđa
Sektor osiguranja pravosudnih tijela
Služba pravosudne policije
Odjel dežurstva
Područni odjel pravosudne policije - Zagreb, Split, Rijeka i Osijek
Naziv:
mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema
 • najviše 30 godina života
 • poznavanje rada na računalu
 • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
28
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme-vježbenici«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Rezultati I. i II. faze testiranja i intervjua:
 • za radna mjesta: 177 i 185
 • za radno mjesto 192
 • za radno mjesto 204
 • za radno mjesto 215
 • za radno mjesto 150
 • za radno mjesto 154
 • za radno mjesto 158
 • za radno mjesto 162
 • za radno mjesto 208
 • za radno mjesto 211              
Datum objave:
 
Obustava:              odluka o obustavi  
javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Uprave
Datum:
07.07.2021.
Datum objave u NN:
07.07.2021.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku
Naziv:
ravnatelj/ica 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od važnosti za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva: 19.08.2021.  
Poziv na razgovor (intervju):                  Poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje:                       odluka o obustavi  
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:    
mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika - kl. 505 od 19. svibnja 2021.
Datum:
19.05.2021.
Datum objave u NN:
19.05.2021.
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Naziv:
mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završena srednja stručna sprema
 • posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost
 • do trideset i pet godina života
 • dostojnost za obavljanje službe
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
14
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj KL. 505.“

Prijavni obrazac 
Testiranje:                               poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:             djelomična obustava              
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:           
 • 1, 2 - Zatvor u Splitu  
 • ​1 - Zatvor u Rijeci
 • ​1, 2 - Zatvorska bolnica
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Kaznionica u Lepoglavi  
 
voditelj Odjela
Datum:       17.02.2021.
Datum objave u NN:
17.02.2021.
Ustrojstvena jedinica:

Kaznionica u Lepoglavi
Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika

Naziv:
voditelj Odjela (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj kl. 327«.

 
Testiranje:                 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:        odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     
mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika, razna kaznena tijela, kl. 505
Datum:
23.12.2020.
Datum objave u NN:
23.12.2020.
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Naziv:
mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završena srednja stručna sprema
 • do trideset godina života
 • regulirana obveza služenja vojnog roka
 • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
53
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj KL. 505.“

Prijavni obrazac 
Testiranje:     
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Obustava:              djelomična obustava  
Rješenja o prijmu:              
 • Kaznionica u Glini: 1, 2, 3, 4
 • Kaznionica u Lepoglavi: 1, 2, 3, 4, 5
 • Kaznionica u Požegi: 1, 2
 • Zatvorska bolnica: 1, 2, 3
 
 • Zatvor u Osijeku: 1, 2, 3
 • Zatvor u Puli-Pola: 1, 2, 3
 • Zatvor u Rijeci: 1, 2, 3, 4
 • Zatvor u Splitu: 1, 2
 • Zatvor u Zadru: 1, 2, 3
 • Zatvor u Zagrebu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10