Javni natječaj

ravnatelji/ce uprava
Datum:             13.09.2023.
Datum objave u NN:
13.09.2023.
Ustrojstvena jedinica:

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO
UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Naziv:
ravnatelj uprave (m/ž)
Stručni uvjeti:
UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
   
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika.
   
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice«.


Prijavni obrazac

 
Testiranje:                 
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor (intervju):                  
 
Obustava ili poništenje:                 
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     
više radnih mjesta - 12. srpnja 2023.
Datum:
12.07.2023.
Datum objave u NN:
12.07.2023.
Ustrojstvena jedinica:
kao u tekstu natječaja
Naziv:
kao u tekstu natječaja
Stručni uvjeti:
kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
37
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:             poziv na testiranje  
Rezultati I. faze i poziv u II. fazu testiranja:                rezultati I. faze i poziv u II. fazu testiranja             
Rezultati I. faze i II. faze testiranja:                    rezultati I. faze i II. faze testiranja  
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:   
voditelj odsjeka - Kaznionica u Požegi
Datum:             07.07.2023.
Datum objave u NN:
07.07.2023.
Ustrojstvena jedinica:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVEUPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
KAZNIONICA U POŽEGI
Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika
Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije

Naziv:
voditelj Odsjeka - 1 izvršitelj/ica (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.

PRIJAVNI OBRAZAC

 
Testiranje:                  poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:   
voditelj Odjela upravnih poslova - Zatvor u Osijeku
Datum:             21.06.2023.
Datum objave u NN:
21.06.2023.
Ustrojstvena jedinica:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU

ZATVOR U OSIJEKU
Odjel upravnih poslova

Naziv:
voditelj Odjela - 1 izvršitelj/ica (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.

PRIJAVNI OBRAZAC

 
Testiranje:                  poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:              rješenje o prijmu  
JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika na neodređeno vrijeme od 13.06.2023. - više radnih mjesta KLASA: 119-03/23-03/11
Datum:
21.06.2023
Datum objave u NN:
21.06.2023.
Ustrojstvena jedinica:
GLAVNO TAJNIŠTVO
SEKTOR ZA PRAVOSUDNU INFRASTRUKTURU
SLUŽBA ZA INVESTICIJSKO, TEKUĆE ODRŽAVANJE I ENERGETSKU UČINKOVITOST


- stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 95.)

UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO
SEKTOR ZA PROPISE GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG PRAVA
SLUŽBA ZA OPĆE PROPISE GRAĐANSKOG MATERIJALNOG PRAVA I SUSTAV BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Odjel za opće propise građanskog materijalnog prava


- samostalni upravni referent  – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 232.)

UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO
SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKE POSTUPKE I PROPISE UPRAVNOG PRAVA
SLUŽBA ZA STRATEŠKE PROJEKTE I PROPISE UPRAVNOG PRAVA


- samostalni upravni referent  – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 258.)

UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO
SEKTOR ZA ZEMLJIŠNOKNJIŽNA I STVARNA PRAVA
SLUŽBA ZA STVARNA PRAVA
Odjel za izuzimanje od zabrane raspolaganja nekretninama


- upravni referent  – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 276.)

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO
SEKTOR ZA PROPISE KAZNENOG PRAVA
SLUŽBA ZA PROPISE KAZNENOG PROCESNOG PRAVA
Odjel za kazneno procesno pravo


- stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 290.)

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO
SEKTOR ZA EVIDENCIJE, POMILOVANJA I PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
SLUŽBA ZA EVIDENCIJE I POMILOVANJA
Odjel za kaznene evidencije


- viši upravni referent – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 302.)

UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
SEKTOR ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ I PRAVOSUDNU SURADNJU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ I PRAVOSUDNU SURADNJU U KAZNENIM STVARIMA
Odjel za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije


- stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 350.)

UPRAVA ZA POLITIČKI SUSTAV I OPĆU UPRAVU
SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA I MODERNIZACIJU UPRAVNOG POSTUPANJA
SLUŽBA ZA UPRAVNA POSTUPANJA


- stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 423.a)

UPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV
SEKTOR ZA SLUŽBENIČKE ODNOSE
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U DRŽAVNOJ SLUŽBI


- viši stručni referent – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 443.)

UPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE
SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE U MINISTARSTVU
Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu


- stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 461.)

UPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV
SLUŽBA ZA EVIDENCIJE I ANALIZE LJUDSKIH POTENCIJALA U MINISTARSTVU


- stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 464.b)

UPRAVA ZA LJUDSKA PRAVA, NACIONALNE MANJINE I ETIKU
SEKTOR ZA NACIONALNE MANJINE
SLUŽBA ZA REGISTAR VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA


- viši upravni referent – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 497.)

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
PROBACIJSKI UREDI
Probacijski ured Zagreb I - za područje Grada Zagreba


- stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 614.a)

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DIGITALIZACIJU PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE
SLUŽBA ZA RAZVOJ ELEKTRONIČKIH USLUGA


- informatički suradnik za pravosudni informacijski sustav – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 700.)

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONIČKIM USLUGAMA

- viši informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 705.)

SAMOSTALNI SEKTOR ZA NABAVU
SLUŽBA ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE POSTUPAKA NABAVE


-viši stručni referent – vježbenik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 723.)
 
 
 
 
 
 
 
 
Naziv:
vježbenik - više radnih mjesta
Stručni uvjeti:
kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za Javni natječaj na neodređeno vrijeme za prijam vježbenika«.


Prijavni obrazac 
Testiranje:          
                         
Poziv na testiranje
Rezultati prve faze testiranja i poziv u drugu fazu 
Rezultati prve i druge faze testiranja
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:   
voditelj Odsjeka - kaznionica u Turopolju
Datum:             31.03.2023.
Datum objave u NN:
31.03.2023.
Ustrojstvena jedinica:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Naziv:
voditelj Odsjeka - kaznionica u Turopolju (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničke, biotehničke ili društvene struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.


Prijavni obrazac

 
Testiranje:                   poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:               rješenje o izboru  
član/ica Odbora za državnu službu
Datum:             22.03.2023.
Datum objave u NN:
22.03.2023.
Ustrojstvena jedinica:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Naziv:
član/ica Odbora za državnu službu (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • diplomirani/a pravnik/ca, odnosno magistar/a prava,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima iz područja službeničkih odnosa ili primjene upravnog ili upravnosudskog postupka,
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za javni natječaj – imenovanje članova/ica Odbora za državnu službu».

Prijavni obrazac

 
Testiranje:                   poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     
Javni natječaj - mlađi pravosudni policajac - vježbenik od 15. ožujka 2023.
Datum:
15.03.2023.
Datum objave u NN:
15.03.2023.
Ustrojstvena jedinica:
 - kao tekstu natječaja
Naziv:

 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema
 • najviše 35 godina života
 • poznavanje rada na računalu
 • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme-vježbenici«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                        poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
rezultati testiranja i intervjua:​            
Obustava:           
 
Rješenje o prijmu:​   
voditelj Odjela - Kaznionica u Valturi
Datum:
08.03.2023.
Datum objave u NN:
08.03.2023.
Naziv:
voditelj Odjela (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.


 
Testiranje:                  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                       
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:                  odluka o obustavi  
Javni natječaj - mlađi pravosudni policajac od 22. veljače 2023.
Datum:
22.02.2023.
Datum objave u NN:
22.02.2023.
Ustrojstvena jedinica:
 - kao tekstu natječaja
Naziv:

 
Stručni uvjeti:
 • završena srednja stručna sprema
 • posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost
 • do 35 godina života
 • dostojnost za obavljanje službe
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za službenički sustav, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                       
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
rezultati testiranja i intervjua:​            
Obustava:           
 
Rješenje o prijmu:​ 
 • Zatvor u Puli-Pola: 1
 • Zatvor u Bjelovaru; 1
 • Zatvor u Splitu: 1 i 2
 • Zatvor u Šibeniku: 1 i 2
 • Zatvor u Zagrebu: 1, 2, 3, 4 i 5
 • Kaznionica u Lepoglavi: 1, 2, 3, 4
 • Kaznionica u Lipovici - Popovači 1, 2 i 3
 • Zatvor u Požegi: 1, 2, 3, 4, 5 i 6  
 • Zatvor u Varaždinu: 1, 2
 • Kaznionica u Glini: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
 • Kaznionica u Požegi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14
 

Rješenje o ništavnosti:​ 
 • Zatvor u Požegi: 1
 • Zatvor u Zagrebu: 1
 
voditelj Odjela
Datum:
08.02.2023.
Datum objave u NN:
08.02.2023.
Naziv:
voditelj Odjela (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.


 
Testiranje:                  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                         poziv na testiranje  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:                   rješenje o prijmu  
Javni natjecaj - mladi pravosudni policajac – vježbenik - Rijeka i Pula - od 4. sijecnja 2023.
Datum:
04.01.2023.
Datum objave u NN:
04.01.2023.
Ustrojstvena jedinica:
 
Naziv:
UPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA
SEKTOR OSIGURANJA PRAVOSUDNIH TIJELA
SLUŽBA PRAVOSUDNE POLICIJE
PODRUČNI ODJEL PRAVOSUDNE POLICIJE RIJEKA
Pododsjek osiguranja Rijeka

i
 
Pododsjek osiguranja Pula
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema
 • najviše 35 godina života
 • poznavanje rada na računalu
 • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme-vježbenici«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                           poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
rezultati testiranja i intervjua:​            
Obustava:              odluka o obustavi
 
Rješenje o prijmu:​  rješenje o prijmu  
voditelj Odjela
Datum:             04.01.2023.
Datum objave u NN:
04.01.2023.
Ustrojstvena jedinica:

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
KAZNIONICA U LEPOGLAVI
Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika

Naziv:
voditelj Odjela (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • ​završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.

 
Testiranje:                       poziv na testiranje   
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:       rješenje o prijmu  
Javni natječaj - mlađi pravosudni policajac – vježbenik od 2. prosinca 2022.
Datum:
02.12.2022.
Datum objave u NN:
02.12.2022.
Ustrojstvena jedinica:
- kao u tekstu natječaja
Naziv:
mlađi pravosudni policajac - vježbenik (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završena srednja stručna sprema
 • posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost
 • do 35 godina života
 • dostojnost za obavljanje službe
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za službenički sustav, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijavni obrazac 
Testiranje:             
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
rezultati testiranja i intervjua:​            
Obustava:     
 
Rješenje o prijmu:​ 
 • Zatvor u Dubrovniku - mlađi pravosudni policajac - vježbenik 1
 • ​Zatvor u Karlovcu - mlađi pravosudni policajac - vježbenik 1, 2
 • ​Zatvor u Puli-Pola - mlađi pravosudni policajac - vježbenik 1
 • ​Zatvor u Šibeniku - mlađi pravosudni policajac - vježbenik 1, 2, 3, 4
 • Zatvor u Zagrebu - mlađi pravosudni policajac - vježbenik 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Odgojni zavod u Turopolju - mlađi pravosudni policajac - vježbenik 1
 
voditelj Odsjeka
Datum:          04.11.2022.
Datum objave u NN:
04.11.2022.
Ustrojstvena jedinica:

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
KAZNIONICA U LIPOVICI-POPOVAČI
Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika
Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije

Naziv:
voditelj Odsjeka (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničke, biotehničke, biomedicinske ili ekonomske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.

 
Testiranje:                     poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:                rješenje o prijmu  
voditelj Odjela
Datum:             21.10.2022.
Datum objave u NN:
21.10.2022.
Ustrojstvena jedinica:

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
KAZNIONICA U LEPOGLAVI
Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika

Naziv:
voditelj Odjela (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.

 
Testiranje:                 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:             odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     
Javni natječaj za prijam na neodređeno - više radnih mjesta - 19. listopada 2022.
Datum:
19.10.2022.
Datum objave u NN:
19.10.2022.
Ustrojstvena jedinica:
kao u tekstu natječaja
Naziv:
više radnih mjesta
Stručni uvjeti:
kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Javni natječaj za prijam na neodređeno vrijeme«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                       
Rezultati I. faze i poziv u II. fazu testiranja:                rezultati I. faze i poziv u II. fazu testiranja           
Rezultati I. i II. faze testiranja i poziv na intervju:
 
 
Obustava ili poništenje:             djelomična obustava
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:   
viši stručni referent – vježbenik i viši stručni referent – vježbenik - 19. listopada 2022.
Datum:
19.10.2022.
Datum objave u NN:
19.10.2022.
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU
SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE
Odjel za koordinaciju europskih poslova

i

SAMOSTALNI SEKTOR ZA NABAVU

SLUŽBA ZA PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE
Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz EU i ostalih izvora
Naziv:
viši stručni referent – vježbenik i viši stručni referent – vježbenik
Stručni uvjeti:
viši stručni referent – vježbenik viši stručni referent – vježbenik
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri godine društvene, humanističke, tehničke ili biotehničke struke
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci)
 • poznavanje rada na računalu
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društvene, humanističke, prirodne, tehničke struke ili interdisciplinarnih  područja znanosti 
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci)
 • poznavanje rada na računalu
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                     poziv na testiranje  
Rezultati I. faze i poziv u II. fazu testiranja:                 
Rezultati I. i II. faze testiranja i poziv na intervju:  
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:   
glavni tajnik
Datum:             14.10.2022.
Datum objave u NN:
14.10.2022.
Ustrojstvena jedinica:

GLAVNO TAJNIŠTVO

Naziv:
glavni tajnik (m/ž)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika«.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Prijavni obrazac

 
Testiranje:                   poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     
ravnatelji/ce uprava
Datum:             12.10.2022.
Datum objave u NN:
12.10.2022.
Ustrojstvena jedinica:

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO
UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
UPRAVA ZA LJUDSKA PRAVA, NACIONALNE MANJINE I ETIKU
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU

Naziv:
ravnatelj uprave (m/ž)
Stručni uvjeti:
UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO

ravnatelj uprave (m/ž)
UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

ravnatelj uprave (m/ž)
UPRAVA ZA LJUDSKA PRAVA, NACIONALNE MANJINE I ETIKU

ravnatelj uprave (m/ž)
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU

ravnatelj uprave (m/ž)
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od važnosti za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili tehničke struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
4
Link na dokument:
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice«.

Prijavni obrazac

 
Testiranje:                 
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor (intervju):                  poziv na razgovor (intervju)  
 
Obustava ili poništenje:                      djelomična obustava
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: