ravnatelji/ce uprava

Datum:             13.09.2023.
Datum objave u NN:
13.09.2023.
Ustrojstvena jedinica:

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO
UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Naziv:
ravnatelj uprave (m/ž)
Stručni uvjeti:
UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
   
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika.
   
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice«.


Prijavni obrazac

 
Testiranje:                 
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor (intervju):                poziv na razgovor (intervju)  
 
Obustava ili poništenje:                 
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: