Oglasi na određeno vrijeme

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - 20. srpnja 2020.
Datum:
20.07.2020.
Datum objave na web stranici Ministarstva uprave:
20.07.2020.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za kazneno pravo
Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima
Služba za podršku žrtvama i svjedocima
Odjel za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju
Naziv:
viši stručni savjetnik (m/ž) - (rbr. 376.) 
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, prava, socijalne pedagogije, socijalnog rada ili kriminalistike
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit
  • poznavanje rada na računalu
  • aktivno znanje engleskog jezika
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.
Prijavni obrazac


 
Testiranje:              
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje znanja engleskog jezika i poziv na intervju:         
Poziv na razgovor (intervju):      
Obustava ili poništenje:         Odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:         
Oglas za obavljanje poslova podrške ministru pravosuđa i uprave - Posebni/a savjetnik/ica u Kabinetu ministra