Iskazani interes za premještaj u državnoj službi u 2018. godini