Iskazani interes za premještaj u državnoj službi u 2020. godini