Studijsko putovanje u Kraljevinu Nizozemsku - 28. kolovoza – 1. rujna 2022.

  • Slika /slike/Projekti/Norveski financijski mehanizam/Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja/Studijsko putovanje u Kraljevinu Nizozemsku - 28 kolovoza – 1. rujna 2022/St put u Nizozemsku_28 kolovoza_1 rujna 2022_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
                  
 

U okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja“ koji se sufinancira iz NFM (Norveškog financijskog mehanizma) skupina koja je bila sastavljena od dva službenika Ministarstva pravosuđa i uprave RH, petero sudaca, profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu, predstavnika Hrvatske udruge za medijaciju te jednog odvjetnika sudjelovala je na studijskom putovanju u Kraljevinu Nizozemsku od 28. kolovoza. do 1. rujna 2022.


Svrha posjete je bila stjecanje uvida u sustav alternativnog rješavanja sporova u Kraljevini Nizozemskoj. Studijsko putovanje je uključivalo posjetu institucijama koje su nadležne za osmišljavanje i provođenje sustava sudske i izvansudske medijacije te institucije za obuku u području sudske medijacije.

U Kraljevini Nizozemskoj svaki sud ima odjel za izvansudsko rješavanje sporova, odnosno odjel za medijaciju. U tim odjelima rade osobe koje su certificirani medijatori, ali ne i suci odgovarajućeg suda. Svi predmeti se smatraju podobnima za pokušaj rješavanja medijacijom. Stoga obuka sudaca obuhvaća svakako i obuku i trening za medijaciju. Prezentacije su održali suci, zaposlenici ministarstva, osobe koje provode trening sudaca i osobe koje se bave medijacijom. U Kraljevini Nizozemskoj se godišnje u takvim načinom riješi do milijun predmeta neformalnom medijacijom, otprilike 200 tisuća predmeta privatnom medijacijom i 3 do 4 tisuće predmeta u sudskoj medijaciji.

Kraljevina Nizozemska nema posebnih problema s efikasnošću sudova ili trajanjem sudskih postupka – samo 1% ispitanika navodi kao razlog za korištenje medijacije brzinu postupanja; čak 43% kao razlog zašto koriste medijaciju navodi činjenicu da u redovnom sudskom postupku, zbog zadanih pravila postupanja, nije moguće polučiti rezultat koji bi bio zadovoljavajući za bilo koju od stranaka.

Medijacija u Kraljevini Nizozemskoj nije nepoznanica te je ustaljeni dio sustava rješavanja sporova s uključenih 800 profesionalnih medijatora.

Ako bi se uspoređivalo zapaženo u Kraljevini Nizozemskoj s onim što bi trebalo primijeniti u Republici Hrvatskoj, moglo bi se reći da je pitanje učinkovitosti u većoj mjeri izraženo u Republici Hrvatskoj.

Nakon završenog studijskog putovanja, sudionici su donijeli sljedeće zaključke: pravosudni sustav se može unaprijediti na način da se svakom problemu pridruži  rješenje koje je povoljno za stranke. Od suda se traži rješavanje problema koji se može rješavati na različite načine. Do primjerenog odgovora na zadani problem može se utemeljiti ideja uvođenja više načina rješavanja sporova u sustav koji zovemo pravosudnim.

MIRENJE – MEDIJACIJA
Projekt je sufinanciran sredstvima Norveške darovnice.