Studijsko putovanje u Portugal - 2. - 6. svibnja 2022.

  • Slika /slike/Projekti/Norveski financijski mehanizam/Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja/Studijsko putovanje u Portugal - 2 - 6. svibnja 2022/studijsko putovanje u Portugal_od 2 do 6 svibnja 2022_slika 2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
                                                   

​U okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja“ koji se sufinancira iz NFM (Norveškog financijskog mehanizma) skupina koja je bila sastavljena od četvero službenika Ministarstva pravosuđa i uprave RH, četvero sudaca, profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu, predstavnica Hrvatske udruge za medijaciju te jednog odvjetnika sudjelovala je na studijskom putovanju u Portugalu od 2. do 6. svibnja 2022.


Svrha posjete je bila stjecanje uvida u sustav alternativnog načina rješavanja sporova u Portugalu, što je uključivalo posjetu institucijama za obuku, kao i institucijama koje se bave osmišljavanjem i provođenjem sustava sudske i izvansudske medijacije. 

U Portugalu redovni sudovi ne koriste medijaciju, iako postoji zakonska mogućnost za to. Postoji i privatna medijacija, kao i privatni centri za obuku o medijaciji. Obavljena je posjeta prvostupanjskom sudu u Lisabonu u kojemu su lokalni suci sudionicima studijskog putovanja omogućili detaljan uvid u njihov rad i svakodnevne probleme s kojima se suočavaju.

S obzirom na potrebu da se sporovi rješavaju i u shemama koje nisu strogo formalne, u Portugalu su osnovani mirovni sudovi (Juzgados de paz) kao posebni sudovi za rješavanje sporova vrijednosti do 15 tisuća eura, u prvom redu mirnim putem, odnosno koncilijacijom. Ako postupak mirenja ne uspije, mirovni sudac (u cca 30 % slučajeva) donosi odluku koju kratko obrazlaže. Na tim sudovima (tribunalima) rade mirovni suci koji ne posjeduju iste kvalifikacije kao redovni suci. Mirovne suce bira  odgovarajuće državno vijeće za razliku od sudaca koje bira Državno sudbeno vijeće. Dosadašnja iskustva ovakvog načina rješavanja sporova su pozitivna. U Državnom sudbenom vijeću prezentiran je način izbora sudaca, kao i način ukupnog funkcioniranja trećeg stupa vlasti u Portugalu, a o toj temi održana je prezentacija u Ministarstvu pravde Republike Portugal.

Naučene lekcije iz Portugala vjerojatno nisu direktno primjenjive u Hrvatskoj, uzimajući u obzir različita polazišta, ali su vrijedne pouke o tome što sustav uspostave pravde ima kao zadatak i kako to rješava.

Jedno od bitnih zapažanja odnosi se na selekcioniranje prioriteta – svaka vrsta postupka, bilo da se radi o razlici u vrijednosti ili pak vrsti spora, trebala bi imati primjereni tretman, gledano u odnosu na pojedinačni predmet, kao i na sustav rješavanja sporova u cijelosti.

MIRENJE – MEDIJACIJA
Projekt je sufinanciran sredstvima Norveške darovnice.