Studijsko putovanje u Republiku Irsku - 12. – 16. prosinca 2022.

  • Slika /slike/Projekti/Norveski financijski mehanizam/Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja/12 do 16-12-2022 - studijsko putovanje u Irsku/Studijsko putovanje u Republiku Irsku_od 12 do 16 12 2022_slika 1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
                  
 


Delegacija koja se sastojala od službenika Ministarstva pravosuđa i uprave RH, sudaca, predstavnika Hrvatske udruge za medijaciju i jedne odvjetnice, u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja“ sufinanciranog sredstvima Norveške darovnice, posjetila je Republiku Irsku od 12. do 16. prosinca 2022. godine.


U Republici Irskoj 2017. godine donesen je Zakon o medijaciji koji definira zakonski okvir medijacije, ali i propisuje obvezu odvjetnika da prije pokretanja parnice obavijeste stranku kako je u njezinom najboljem interesu riješiti spor medijacijom.

Stoga je svrha studijske posjete Republici Irskoj bio uvid u sustav alternativnog rješavanja sporova za suce, odvjetnike i stranke.

Tijekom studijske posjete delegacija je posjetila institucije koje se bave osmišljavanjem i provođenjem sustava sudske i izvansudske medijacije, kao i institucije za obuku.

Prilikom posjete The Law Society of Ireland, odvjetnici, medijatori i arbitari predstavili su delegaciji na koji način odvjetnici u Republici Irskoj prihvaćaju medijaciju i njihovu obvezu obavještavanja stranaka.

Dužnosnici, suci i arbitri The Courts Service delegaciji su predstavili okvir medijacije u Irskoj, kao i organizaciju pravosudnog sustava u Republici Irskoj.

Delegacija je prilikom posjete Legal Aid Bord-u pratila tijek medijacije u obiteljskim sporovima te je razmijenila mišljenja o raznim gledištima obiteljske medijacije u Republici Irskoj, kao i o obuci za medijaciju.

Pored navedenog, održan je sastanak s norveškim partnerima u vezi studijskih putovanja i studiji koja slijedi.

MIRENJE-MEDIJACIJA
        Projekt je sufinanciran sredstvima Norveške darovnice.