Stečajni upravitelji

Stečajni zakon („Narodne novine“, broj 71/15, 104/17 i 36/22) uređuje općenito provođenje predstečajnog i stečajnoga postupka, stečajni plan, osobnu upravu dužnika nesposobnoga za plaćanje te pretpostavke i učinke oslobađanja dužnika od preostalih obveza.

U navedenim postupcima stečajni upravitelji sudjeluju kao tijelo stečajnog postupka u ulozi povjerenika, privremenog stečajnog upravitelja i stečajnog upravitelja.  

Stečajni upravitelj može biti osoba koja je položila stručni ispit, obavila stručnu obuku te koja je upisana na listu stečajnih upravitelja. 

Stručni ispit za stečajnog upravitelja
Završni ispit
Liste stečajnih upravitelja
Lista visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja
Službena iskaznica stečajnih upravitelja
Stručna obuka stečajnih upravitelja
Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja