Oglasi - neodređeno vrijeme

namještenik IV. vrste - pomoćni radnik u kuhinji
Datum:
15.09.2023.
Datum objave u NN:
15.09.2023.
Naziv:
namještenik IV. vrste - pomoćni radnik u kuhinji (1)  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • završena osnovna škola
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na oglas  je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA sa naznakom: „oglas na neodređeno  - ne otvarati“ 
 
Testiranje:           
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                      
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     
namještenik IV. vrste - kuhar
Datum:
06.05.2022.
Datum objave u NN:
06.05.2022.
Naziv:
namještenik IV. vrste - kuhar (1)  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na oglas  je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U LEPOGLAVI, HRVATSKIH PAVLINA 1, 42250 LEPOGLAVA sa naznakom: „oglas na neodređeno  - ne otvarati“
 
Testiranje:           
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                       obavijest o razgovoru (intervjuu)  
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:      rješenje o prijmu