Provjera kompentencija službenika na raspolaganju Vladi RH

Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Lepoglavi 
Naziv:
Viši/a stručni/a savjetnik/ica - za tretman
Broj izvršitelja:
1
Opis poslova:
Testiranje: