Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Odgojni zavod u Požegi
 Osječka 77
 34000 Požega
 Matični broj naručitelja: 03342719
 OIB naručitelja: 63220735836


Obavijest sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave

 

Registar ugovora 

 


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 
 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

  • Pregled


Dodatak II.B

  • Dodatak