U Hrvatskom saboru predstavljene izmjene i dopune Zakona o sudovima, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o područjima i sjedištima sudovima i Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva

Slika /slike/slika 1.PNG

Ministar Ivan Malenica danas je u Hrvatskom saboru predstavio prijedloge izmjena i dopuna Zakona o sudovima, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o područjima i sjedištima sudovima i izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva.

"Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima propisuje se osnivanje specijaliziranih, obiteljskih odjela na općinskim sudovima u sjedištima županijskih sudova, preciziraju se ovlasti Visokog kaznenog suda i pitanja uz postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske te se uvodi obveza periodičnih sigurnosnih provjera svih sudaca" izjavio je ministar Malenica te dodao kako se ovim zakonskim prijedlogom revidira normativni okvir stalnih sudskih vještaka, procjenitelja i tumača te se dodatno uređuju odredbe o službenicima koji rade na poslovima osiguranja pravosudnih tijela i ravnatelja sudske uprave i da se uvodi obveza obveze polaganja posebnog stručnog ispita za službenike na sudovima.

Zakonom o Državnom sudbenom vijeću propisana je provedba sigurnosne provjere prije imenovanja sudaca, a Zakonom o sudovima obveza sigurnosne provjere za suce i sudske službenike koji rade na tzv. uskočkim predmetima. Ovim zakonskim prijedlogom predlažemo uvođenje obveznih sigurnosnih provjera za sve suce, svakih pet godina od njihovog stupanja na dužnost. Predsjednici sudova podnosit će zahtjeve za obnavljanje sigurnosne provjere, putem Ministarstva pravosuđa i uprave Sigurnosnoj-obavještajnoj agenciji.

Konačnu o ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka na temelju Izvješća donosi posebno vijeće, čije će članove iz reda sudaca Vrhovnog suda imenovati Opća sjednica Vrhovnoga suda. Za sve suce za koje sigurnosna provjera nije provedena ili je provedena prije više od pet godina, propisuje se obveza obnavljanja sigurnosnih provjera.

U skladu s pravnim shvaćanjima Ustavnoga suda u postupku ocjene ustavnosti važećeg rješenja Zakona o sudovima, preciziraju se odredbe o postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda. Državno sudbeno vijeće Predsjedniku Republike dostavljat će samo pravodobne i potpune prijave. 

Ako Predsjednik Republike u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljena nadležnog saborskog odbora i Opće sjednice Vrhovnog suda ne predloži kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, Državno sudbeno vijeće poništit će javni poziv i najkasnije u roku od osam dana ponovno pokrenuti postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda. U slučaju da predsjedniku Vrhovnog suda prestane dužnost, a ne izabere se novi predsjednik, Državno sudbeno vijeće odredit će suca Vrhovnog suda da obavlja poslove sudske uprave dok predsjednik ne bude imenovan.

"Budući da postojeći sustav odlučivanja o statusnim pitanjima stalnih sudskih vještaka, procjenitelja i tumača generira neujednačenu praksu jer ih imenuju županijskih i trgovački sudovi, ovim izmjenama ta ovlast daje ministru nadležnom za poslove pravosuđa" izjavio je ministar te kazao kako će se ovime jasnije definirati njihova prava i obveze i kontrolni mehanizmi, a sudski tumači i vještaci snažnije će se integrirati u pravosudni sustav prema standardiziranim i jednakim uvjetima za sve sudove.

Kako bi se osigurala učinkovita i kvalitetna pravna zaštita u obiteljskopravnim predmetima, osnovat će se specijalizirani sudski odjeli na općinskim sudovima utvrđenima posebnim zakonom. Na tim odjelima moći će se rasporediti samo suci koji ispune posebne uvjete stručnog usavršavanja koja će se urediti posebnim pravilnikom. Te će sudce na pet godina postavljati predsjednik Vrhovnog suda. U ove će se sudske odjele posebno rasporediti i određen broj stručnih suradnika prema posebnoj odluci ministra nadležnog za poslove pravosuđa.
„Uvođenje periodičnih sigurnosnih provjera smatramo, predstavlja važan alat za uredno obnašanje sudačke dužnosti. One ni na koji način ne predstavljaju miješanje izvršne vlasti ili sigurnosnih službi u rad sudbene vlasti. Provodit će se u potpunosti u skladu sa Zakonom, razmjerno, vodeći računa o svim pravilima struke“, zaključio je ministar

Predstavljajući Prijedlog Zakona o izmjena i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu ministar Malenica kazao je da se preciznije se uređuje postupak imenovanja Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, propisuje se obvezno periodično obnjavljanje sigurnosne provjere državnoodvjetničkih dužnosnika te se unaprjeđuje sustav njihovog obveznog usavršavanja.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja nadležnog odbora Hrvatskog sabora ne predloži niti jednog kandidata, Državnoodvjetničko vijeće u roku 8 dana poništit će javni poziv i ponovno pokrenuti postupak imenovanja predsjednika Glavnog državnog odvjetnika.

Državni odvjetnici, putem Ministarstva, podnosit će zahtjev za obnovu sigurnosne provjere Sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Konačnu odluku o postojanju sigurnosnih zapreka donosit će posebno povjerenstvo, koje će imenovati Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika.

Kako bi se dodatno potaknulo stručno usavršavanje državnodvjetničkih dužnosnika, mijenjaju se odredbe o stručnom usavršavanju. Dinamika obveznog stručnog usavršavanja državnoodvjetničkih dužnosnika uredit će se posebnim pravilnikom. Dodatno, uvodi se obveza polaganja posebnog stručnog ispita za službenike u državnim odvjetništvima, nakon uvođenja elektroničke provedbe Državnog ispita.

Kada je riječ o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva, ovim se prijedlogom radi bolje organizacije rada i lakšeg upravljanja predlaže razdvajanje Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu i ustanovljavanje Općinskog građanskog državnog odvjetništva u Zagrebu za postupanje pred: Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, Općinskim radnim sudom u Zagrebu i Općinskim sudom u Sesvetama u odnosu na građanske predmete, te Općinskog kaznenog državnog odvjetništva za zastupanje pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu, Općinskim prekršajnim sudom u Zagrebu i Općinskom sudom u Sesvetama u odnosu na kaznene i prekršajne predmete. 
 

Pisane vijesti