GRAD ZAGREB

CENTAR

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Centar
Grad
Zagreb
Ilica 25 Sektor za građanska stanja pomoćnik pročelnika    
Asja Ettinger    
tel: 01/616-6174

Voditeljica odjela za središnju evidenciju i registar birača    
Daniela Krivda    
tel: 01/616-6191    

Središnji odsjek za matičarstvo i evidenciju birača koji nemaju prebivalište u RH     
Voditeljica odsjeka    
Kristina Horvatić    
tel: 01/616-6175    
Fax. 01/616-6187    
01/4833-300 c.
01/616-6177
01/610-0539
01/610-0540
01/610-0541
Fax. 01/610-0480
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00 Prizemlje šalter br. 4    
Dijana Šmaguc, Andreja Starešina, Marija Piplica
    
II.kat soba 39    
Dunja Hriberski, Draženka Jakelić, Snježana Radojčić
 

ČRNOMEREC

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Črnomerec
Trg Francuske Republike 15
Voditeljica odsjeka
Almeida Kota
tel. 01/610-1727    
fax. 01/610-1775


Središnji odsjek za sklapanje brakova 
i životnog partnerstva 
  

Voditeljica središnjeg odsjeka
Tanja Barić    
tel. 01/610-1773    
fax. 01/610-1713
 
01/610-1700 c.
MR
01/610-1719
01/610-1774
01/610-1720
MR
novorođeni 01/610-1724
01/610-1725
MU
01/610-1728
01/610-1798
fax: 01/610-1775
MV
RŽP
KD
01/610-1726
01/610-1740
Fax. 01/610-1713
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00 - 18,00 Sanja Vošćun
Sanja Vodopija
Olja Maršan
Marijana Pahek
Sanja Kušić
Ksenija Malenie Rudelić
Dubravko Škof
Igor Tominić
Jadranka Krošl
Danica Kožinec
 

DUBRAVA

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Dubrava
Dubrava 49 Voditeljica
Ksenija Keleminčić
Tel: 01/658-5396
Faks: 01/658-5401
 
01/6585-555 c.
01/658-5490 KD
01/658-5494 MR
01/658-5491 MV
01/658-5402 MU
01/658-5478 MU
Pn, Sr, Pt 8,00–15,30 Ut, Čt 8,00-18,00 Dubravka Kuhta, Suzana Vertuš, Željko Zagajski, Mladen Popović
 

MAKSIMIR

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Maksimir
Petrova 116
Voditelj odsjeka
Tomislav Sviličić
 
Stručni suradnik
Željko Kivač

tel. 01/6100-620
fax. 01/6100-619

 
01/2332-922 c.
01/6100-613 MR
01/6100-615 MR
01/6100-617 MV
01/6100-607 MU
01/6100-608 MU
01/6100-616 KD
Fax. 01/6100-619
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00
Marijana Galoić
Ljiljana Kerečeni 
Daniela Novosel
Sandra Kralj  
Estera Lović
Jasna Trivanović
 
 

MEDVEŠČAK

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Medveščak
Draškovićeva 15 Voditeljica odsjeka
Renata Severin
Tel. 01/4603-509
Fax. 01/4603-510
 
 
01/460-3555 c.
MR
01/460-3504
01/460-3505
MV
01/460-3506
01/460-3507
MU
01/460-3508
MR
novorođenčad i KD
01/460-3525
01/460-3524
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00 Marijan Drobnjak
Dubravka Karlović
Slađana Jambrek
Barbara Brzaj
Sanja Zaninović 
Dijana Vrstovšek Lugonja
Gordana Lovrić
Vesna Žafran
Nada Devčić-Poredoš
 

NOVI ZAGREB

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Novi
Zagreb
Avenija Dubrovnik 12 Voditeljica odsjeka
Ljubica Šarić
Tel: 01/6585-528
Faks: 01/6585-530
 
01/658-5555 c.
MR
01/658-5524
01/658-5525
MU
01/658-5534
MV i KD
01/658-5526
Fax. 01/658-5530
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00
Anka Vujčić
Ljiljana Križanić Smoljo
Renata Stepanić
Vlatka Pauker
Dubravka Odorčić
 

PEŠČENICA

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Pešćenica
Zapoljska 1 Voditeljica odsjeka
Zdenka Markić
Tel: 01/610-0256
Faks: 01/610-0333
 
01/2333-777 c.
01/6100-249 MR
01/6100-257 MU I KD
01/6100-250 MV
Fax. 01/6100-333
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00 Štefica Vuletić,
Blanka Gajan,
Biljana Aleksandra Meškov
 

SESVETE

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Sesvete
Trg D.Domjanića 4 Voditeljica odsjeka
Ana Loboja
Tel: 01/610-1652
Faks: 01/610-1659
 
01/610-1667 c.
01/610-1690 MV
01/610-1689 MR
01/610-1688 KD I MU
fax: 01/610 1673
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00 Studena Budeš
Snježana Šalić
Snježana Bratković
Nada Milek
 
 

SUSEDGRAD

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Susedgrad
Sigetje 2 Stručni suradnik
Nada Bastalić Beštak
Tel. 01/658-5982
Fax. 01/658-5895
 
01/658-5888 c.
01/658-5891 MV
01/658-5992 MR
01/658-5890 MU I KD
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00 Ivančica Plaščević Bišćan, Tatjana Gović, Đurđica Paulić
 

TREŠNJEVKA

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Trešnjevka
Park Stara Trešnjevka 2 Voditelj odjela za građanska stanja
Zvjezdana Petković
Tel: 01/658-5735
Faks: 01/658-5737
 
01/658-5777 c.
01/658-5729 MR
01/658-5740 MR
01/658-5738 MV
01/658-5726 MU i KD
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00 Sanja Njegovan,
Ljiljana Stić,
Nataša Hojski,
Željkica Žunac
 

TRNJE

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari

Trnje
Zapoljska 1 Voditeljica odsjeka
Zdenka Markić
Tel. 01/6100-256
Fax. 01/6100-333

 
01/2333-777 c.
01/6100-249 MR
01/6100-257 MU I KD
01/6100-250 MV
Fax. 01/6100-333
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00 Štefica Vuletić,
Blanka Gajan,
Biljana Aleksandra Meškovkov
 

Središnji odsjek za državljanstvo

Podaci o matičnom uredu:
 
Matično područje Adresa Osobe Telefon/telefaks Radno vrijeme Matičari
Grad
Zagreb
Draškovićeva 15 Središnji odsjek za  državljanstvo
Voditeljica Središnjeg odsjeka Kristina Šimrak 
tel. 01/6101-544
fax. 01/6101-551
Tel. 01/6101-564Fax. 01/6101-551 Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00 Branka Kolonić
Lara Jačmenica
Vesna Brnada