Nadzor probacijske službe (osobe uključene u probaciju)

Ova se stranica trenutno ažurira.

 • Uvjetna osuda znači da se kazna zatvora na koju je osoba osuđena neće izvršiti, ako ne počini novo kazneno djelo i ako izvrši obveze koje su joj naložene.
 
 • ​Uz uvjetnu osudu može se izreći zaštitini nadzor, sigurnosne mjere i posebne obveze. 
 
Probacijski ured zaprima pravomoćnu sudsku presudu
 • Ukoliko se osoba odazove pozivu i dođe u terminu u kojem je pozvana, probacijski službenik će je upoznati s njezinim pravima i obvezama tijekom trajanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom, sigurnosnom mjerom i/ili posebnom obvezom.
 • Ukoliko se osoba NE odazove na poziv u roku od 8 dana od datuma za koji je pozvana u probacijski ured  ili nije dostupna na adresi koju je dala na sudu, probacijski ured će o tome izvijestiti suca koji je donio presudu koji može opozvati uvjetnu osudu.
 
 
 
Prikupljanje relevantnih informacija
 
Probacijski službenik će prikupiti informacije o osobi uključenoj u probaciju temeljem:
 • Intervjua s osuđenikom
 • Dokumentacije iz drugih institucija (zatvor/Kaznionica; Centar za socijalnu skrb, medicinske ustanove)
 • Terenskog posjeta na adresi prebivališta (po potrebi)
 
Upućivanje na izvršavanje sigurnosne mjere ili posebne obveze
 • Osoba uključena u probaciju kojoj je presudom izrečena sigurnosna mjera ili posebna obveza liječenja od ovisnosti, psihijatrijskog liječenja ili psihosocijalnog tretmana, mora se javiti u ustanovu u koju je uputi probacijski službenik radi provođenja sigurnosne mjere ili posebne obveze.
  Oblik i učestalost liječenja ili tretmana određuje nadležni liječnik ili stručna osoba koja provodi liječenje ili tretman.
  Probacijski ured će, u suradnji s nadležnim institucijama nadzirati redovitost osobe uključene u probaciju u provođenju sigurnosne mjere ili posebne obveze.
 
Izrada pojedinačnog programa postupanja
 • Temeljem prikupljenih informacija probacijski službenik izrađuje Pojedinačni program postupanja koji sadrži ciljeve na kojima će uvjetno otpuštena osoba i probacijski službenik zajedno raditi tijekom trajanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom, sigurnosnom mjerom i/ili posebnim obvezama.
  Osoba uključena u probaciju je upoznata s ciljevima te ih svojim potpisom prihvaća.
  Pojedinačni program postupanja se dostavlja sudu koji je donio presudu.