Strukovni učitelj - krojač - 1 izvršitelj

Datum:
24.11.2023.
Datum objave u NN:
24.11.2023.
Naziv:
strukovni učitelj - krojač - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema tekstilne struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: »Javni natječaj za radno mjesto - redni broj i naziv radnog mjesta - ne otvarati«.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Obavijest o testiranju:                     obavijest o testiranju  
Obustava ili poništenje:           
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:              rješenje o prijmu