strukovni učitelj za održavanje

Datum:
13.09.2023.
Datum objave u NN:
13.09.2023.
Naziv:
strukovni učitelj za održavanje (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema   elektrotehničke, strojarske ili   druge tehničke struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • poznavanje rada na računalu,
  • položen državni ispit,
  • položen ispit za ložača centralnog grijanja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u državnu službu - ne otvarati“.


 
Testiranje:                   obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                  
Rješenje o prijmu:               rješenje o prijmu                          
Datum objave:
 
Obustava ili poništenje:                  obustava