Akcijski plan za provedbu strateških smjernica Strategije razvoja pravosuđa 2013.-2014.

Ministarstvo pravosuđa u suradnji sa članovima Savjeta za praćenje provedbe reforme pravosuđa izradilo je Akcijski plan za razdoblje 2013.-2014.

Strategijom reforme pravosuđa za razdoblje od 2006. do 2010. godine bili su zacrtani opći ciljevi reforme pravosuđa i mjere potrebne kako bi se pravosuđe prilagodilo za ulazak u Europsku uniju. Nakon što su navedene mjere gotovo u cijelosti provedene, u prosincu 2010. godine usvojena je Strategija reforme pravosuđa za razdoblje 2011. do 2015. godine.

Daljnjom analizom aktivnosti Strategije reforme pravosuđa za razdoblje 2011. do 2015. godine utvrđeno je kako je 53% smjernica već provedeno, 34% smjernica je u provedbi, a 9% smjernica još nije provedeno te se preuzimaju kao strateške smjernice nove Strategije razvoja pravosuđa za razdoblje 2013.-2018.

 

Uvod u Akcijski plan za provedbu strateških smjernica Strategije razvoja pravosuđa 2013.-2014.

Akcijski plan za provedbu strateških smjernica Strategije razvoja pravosuđa 2013.-2014.

Aneks 1. - Akcijski plan za provedbu strateških smjernica Strategije razvoja pravosuđa 2013.-2014. - Provedene mjere i aktivnostiPisane vijesti | Organizacija pravosuđa