Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru

Slika /slike/novi osj/aktualno3.png

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica odgovarao je jutros na pitanja zastupnika na aktualnom prijepodnevu kojim je započela 9. sjednica Hrvatskog sabora.

Pitanje saborske zastupnice Anje Šimprage odnosilo na otpisivanje sudskih troškova civilnim žrtvama rata koje su oštećene ratnim zločinom, a koje su izgubile sudski spor na što je ministar Malenica naveo kako je navedeno regulirano uredbom Vlade koja propisuje pravila kriterije i mjerila za postupak otpisa tražbine po osnovi parničnih troškova, a stav Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva financija je da se revidiranjem i analizom tih troškova u tim sudskim postupcima treba vidjeti izmjena konkretne uredbe, ne dovodeći u povoljniji tj. nepovoljniji položaj stranke u pojedinim sudskim postupcima. 
 
„U suradnji s Ministarstvom financija analizirat ćemo i revidirati ne samo sudske troškove u tim postupcima već i samu uredbu“, zaključio je ministar Malenica.
 
Na pitanje saborskog zastupnika Damira Habijana o novinama koje se tiču novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ministar Malenica je naveo kako će se europska direktiva koja je u međuvremenu stupila na snagu transponirati u hrvatsko zakonodavstvo te se time stvara se dodatni sustav zaštite prijavitelja nepravilnosti. 
 
Konkretno, olakšan je sam pristup prijavljivanja nepravilnosti i to direktno pučkoj pravobraniteljici, omogućena je sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti, povjerljive osobe i povezanih osoba. 
 
Novi prijedlog zakona sadržavat će i prekršajne sankcije koje se odnose na čelne osobe ili zaposlenike koji vrše pritisak na prijavitelja nepravilnosti te protiv prijavitelja nepravilnosti koji zloupotrebljavaju to svoje pravo. 
 
„Ovaj zakonski tekst je samo dio paketa propisa koje ova Vlada donosi u području borbe protiv korupcije. Kao Vlada smo se jasno opredijelili za borbu protiv korupcije“, zaključio je ministar Malenica.


Pisane vijesti