Državni tajnik Martinović na Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/2021/studeni/JHA.jpg
  • Slika
  • Slika

Državni tajnik Juro Martinović sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održava dana 7. i 8. listopada 2021. u Luxembourgu. 

U četvrtak 7. listopada 2021. godine održao se sastanak Vijeća EU u formatu ministara pravosuđa, dok će se dana 8. listopada 2021. godine sastati EU ministri unutarnjih poslova.
 
Razmijenjena su mišljenja o materijalnim uvjetima boravka u zatvorima, postupovnim pravima osoba lišenih slobode, te o potrebi definiranja i ujednačavanja minimalnih standarda u nacionalnim zatvorskim sustavima, a sve u cilju jačanja uzajamnog povjerenja i unaprjeđenja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima na EU razini. 
 
Iako je na sastanku bilo planirano usvajanje Zaključaka Vijeća o EU Strategiji o pravima djeteta, čime bi se postigla sveobuhvatnost koja sadržajno prati Strategiju o pravima djeteta i dodatno naglasilo zajedničko djelovanje Komisije i država članica u provedbi Strategije, do usvajanja nije došlo zbog nepostizanja suglasnosti svih država članica oko predloženog teksta Zaključaka.
 
Tijekom radnog ručka razmijenjena su stajališta o zaštiti novinara i organizacija civilnog društva od tzv. strateških tužbi usmjerenih protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP).
 
Europska komisija izvijestila je o rezultatima šeste evaluacije Kodeksa postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu te o zaštiti pravosudnih profesionalaca, sudaca odvjetnika, novinara i drugih osoba uključenih u afganistanski pravosudni sustav.
 
Uz to, dana je obavijest o trenutačnim aktivnostima vezanima uz početak rada Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) sa sjedištem u Luxembourgu, te o Konferenciji o etičkim aspektima u korištenju umjetne inteligencije, održanoj 20. srpnja 2021., a u svjetlu nedavne objave Prijedloga Uredbe o utvrđivanju usklađenih pravila o umjetnoj inteligenciji.

Pisane vijesti