Državni tajnik predstavio Saboru izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu

Slika /slike/salapić.PNG

U Hrvatskom saboru predstavljene su izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu kojim se zakonodavni okvir usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije

"Izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu hrvatski se pravni okvir usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije" izjavio je državni tajnik Josip Salapić te dodao kako se važeći Zakon o odvjetništvu mijenja kako bi se omogućilo lakše obavljanje odvjetništva hrvatskim odvjetnicima u Republici Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije te kako bi se omogućilo odvjetnicima iz drugih članica da na učinkovitiji način obavljaju odvjetništvo u Republici Hrvatskoj

Propisuje se mogućnost da podružnice odvjetničkih društava iz država članica u Republici Hrvatskoj pružaju pravne usluge koje uključuju i usluge savjetovanja o pravu Republike Hrvatske.
 
Uvodi se mogućnost zasnivanja radnog odnosa odvjetnika s drugim odvjetnikom koji samostalno obavlja odvjetničku djelatnost kao poslodavcem te zajedničkim odvjetničkim uredom. 
 
Ukidaju se prekomjerni zahtjevi prilikom upis u Imenik stranih odvjetnika i kod poduzimanja pojedinih radnji u okviru obavljanja odvjetničke službe.  Ukida se i osnova prestanka obavljanja odvjetništva za odvjetnike koji više od šest mjeseci bez opravdanog razloga ne obavljaju odvjetničku službu i osnova prema kojoj hrvatskim odvjetnicima s poslovnim nastanom u drugoj članici Unije prestaje pravo na obavljanje odvjetničke službe u slučaju stupanja u radnih odnos izvan odvjetničkog ureda.

Također, Zakonom se ukida nemogućnost da odvjetničko društvo bude osnivač drugog odvjetničkog društva te se uređuje način provjera znanja o hrvatskom pravu za odvjetnike iz država članica Europske unije i omogućuje im se osnivanje odvjetničkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda s odvjetnicima iz Hrvatske, ali i odvjetnicima iz drugih država članica.

Kako bi se Zakon uskladio s kaznenim zakonodavstvom, mijenjaju se odredbe o zastari disciplinskog progona odvjetnika i odredbe o nagradi za rad odvjetnika na teret proračunskih sredstava i u zastupanju djece žrtava kaznenih djela. Dodatno, odredbe oko uporabe kvalificiranog elektroničkog potpisa u poslovanju odvjetnika usklađuju se s procesnim propisima vezanima uz sustav e-Komunikacija.

Uređuju se i odredbe o osnovama mirovanja odvjetničke službe i prestanka prava na obavljanje odvjetništva.

Podsjećamo, Europska komisija uputila je mišljenje Republici Hrvatskoj, u skladu s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 2. srpnja prošle godine u kojem je utvrđeno neispunjene obveza iz više europskih direktiva te članaka 49. i 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
 
Zakonskim prijedlogom obuhvaćena su rješenja kojima se u potpunosti ispunjavaju obveze Republike Hrvatske, dok će se dvije preostale povrede sanirati podzakonskim aktima Hrvatske odvjetničke komore.

 

Pisane vijesti