Europski parlament i Vijeće usvojili dva nova programa namijenjena jačanju pravosuđa i ljudskih prava

Europski parlament i Vijeće je 17. prosinca 2013. godine prihvatilo dva nova programa jačanja pravosuđa: „Program pravosuđa“ i „Program prava, jednakosti i državljanstva“. Oba programa značajna su za građane EU jer nude konkretnu financijsku pomoć namijenjenu raznim organizacijama specijaliziranim u područjima pravosuđa, temeljnih prava i jednakih mogućnosti.

„Program pravosuđe“ nastavlja se na tri prethodna financirana programa  (Građansko pravo, Kazneno pravo i Prevencija droga i Informiranje)
Program  ima za cilj pružiti pomoć u stvaranju  područja europskog pravosuđa temeljenog na obostranom povjerenju. Program promiče pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim pitanjima, pomoć u edukaciji sudaca, tužitelja, i ostalih stručnjaka iz područja prava, kao i podržati akcije EU u području suzbijanja zlouporabe droga.
Program će podupirati učinkovitu i dosljednu primjenu građanskog i kaznenog prava kao i osigurati odgovarajući pristup pravosuđu, kako za građane tako i za tvrtke na  području Europe. Za program je namijenjen budžet od 378 milijuna Eura za razdoblje 2014-2020.

Cilj „Programa prava, jednakosti i državljanstva“ je zaštita osobnih prava i sloboda koje proistječu iz europskog zakonodavstva: jednakost spolova, borba protiv diskriminacije i rasizma te uključivanje Roma u zajednicu. Tim programom financirat će se i sprečavanje nasilja nad ženama, mladima i djecom. Također pomoći će građanima u ostvarivanju svojih prava koja proizlaze iz EU  državljanstva, zaštite potrošača i zakonodavstva u području zaštite podataka. Ovaj program zamijeniti će tri dosadašnja programa (Temeljna prava i državljanstvo, Daphne III i dvije cjeline Progress programa – Anti-diskriminacija i Ravnopravnost spolova).

Prvi pozivi za prijavu projekata trebali bi biti objavljeni u travnju 2014. godine nakon usvajanja godišnjeg programa rada za 2014. godinu.

Poveznice na nove programe nalaze se na službenim stranicama Europske komisije:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/newsletter_new_eu_programmes_2014_en.htmPisane vijesti | Projekti