Financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći

Slika /slike/besplatna pravna pomoc.jpg

Obavještavaju se sve ovlaštene udruge i pravne klinike visokih učilišta da će natječaj za financiranje projekata  ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći biti raspisan kada se za tu svrhu osiguraju sredstva u državnom proračunu za 2016. godinu.

U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine broj 143/13) Ministarstvo pravosuđa je dužno do kraja siječnja tekuće godine, u okviru sredstva koja su za tu svrhu osigurana u državnom proračunu, raspisati natječaj za prihvaćanje projekta na temelju kojega se ovlaštenim udrugama i visokim učilištima za rad pravnih klinika mogu odobriti sredstva za pružanje pravne pomoći.  
 
S obzirom na to da proračun za 2016. godine nije donesen, odnosno, da u državnom proračunu nisu osigurana sredstva za projekte ovlaštenih udruga i visokih učilišta za rad pravnih klinika, Ministarstvo pravosuđa nije u mogućnost raspisati natječaj za prihvaćanje projekata u zakonom propisanom roku.

Pisane vijesti