Izvješće o sukladnosti za Hrvatsku - V. evaluacijski krug GRECO-a

Objavljeno Izvješće o sukladnosti za Hrvatsku usvojeno na 3. prosinca 2021. na 89. plenarnoj sjednici GRECO-a.
 
Izvješće ocjenjuje mjere poduzete od strane Republike Hrvatske radi provedbe preporuke Izvješća V. evaluacijskog kruga za Hrvatsku usvojenog na 84. plenarnoj sjednici GRECO-a 6. prosinca 2019. godine.

 

Pisane vijesti