Jačanje stručnih kompetencija službenika

Slika /dokumenti/Dodaci uz vijesti/IMG_8417.JPG

U kontekstu priprema za predsjedanje RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine i jačanja stručnih kompetencija službenika, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je u periodu od 14. do 15. ožujka 2019. godine organiziralo edukaciju za svoje službenike.

Edukaciju su vodili predavači iz Ministarstva pravosuđa Republike Latvije Vineta Krutko (Director of the European Affairs Department) i Agris Batalauskis (Director of Project Department).

Predavačima i svim okupljenim uvodno se obratio državni tajnik dr.sc. Kristian Turkalj, nakon čega je uslijedio stručni dio edukacije kojom su pokrivene teme vezane uz: institucionalni i zakonodavni okvir EU, pravne akte EU-a, proces donošenja odluka (procedure i uloga predsjedništva), organizacijske aspekte predsjedanja, vještine javnog govora i prezentacije, metode rješavanja sporova i pregovaranja na razinama radnih skupina institucija EU (posebno Vijeća), formalno i neformalno komuniciranje, umrežavanje i brojne druge.

Osim dugogodišnje bliske i supstantivne suradnje, formalna osnova za realizaciju ove obuke je Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Latvije potpisan u lipnju 2018. godine, a koji je predvidio suradnju dvaju ministarstva i kroz prijenos iskustava vezano uz poslove predsjedanja (Latvija je uspješno predsjedala 2015. godine).Dvodnevna predavanja pohađali su službenici Ministarstva pravosuđa koji će sudjelovati u aktivnostima vezanim uz hrvatsko predsjedanje Vijećem EU u području pravosuđa.

Pisane vijesti