Konferencija povodom završetka projekta "Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“

  • Slika /slike/Projekti/EU projekti/Unapređenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima/Zavrsna konf_ podrska zrtvama i svjedocima_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
U ponedjeljak, 15. svibnja 2023. s početkom u 10,30 sati u prostorima Ministarstva pravosuđa i uprave održana je završna konferencija projekta "Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“, čime je obilježen uspješan završetak višegodišnjeg projekta Ministarstva pravosuđa i uprave.

Projekt ukupne vrijednosti od 1.217.455,70 EUR (9.172.920,00 HRK)  financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Provedba aktivnosti započela je u veljači 2019. dok je sam ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 26. srpnja 2019.
 
U sklopu projekta provedene su brojne aktivnosti usmjerene postizanju općeg cilja projekta odnosno podizanju kvalitete rada službenika zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima i to kroz tri komponente: unaprjeđenje poslovnih procesa, jačanje profesionalnih kompetencija te osnaživanje službenika i povećanja njihove sigurnosti.
 
Među najbitnijim aktivnostima projekta ističu se razvoj novog modela organizacije rada i provedba pilot projekta za zatvorski sustav, usavršavanje službenika za licencirane supervizore psihosocijalnog rada, provedba medijske kampanje usmjerene senzibilizaciji javnosti o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške te brojne edukativne aktivnosti i razmjene iskustva s drugim državama. Osim aktivnosti usmjerenih jačanju profesionalnih kompetencija službenika, nabavljena je i informatička oprema nužna za unapređenje poslovnih procesa. Također, nabavljena je potrebna medicinska i ostala oprema za ambulante kaznenih tijela i Zatvorsku bolnica u Zagrebu.
Ukupno je provedbom aktivnosti obuhvaćeno više od 150 službenika te je sklopljeno više od 10 ugovora s raznim ugovarateljima za provedbu planiranih aktivnosti, između ostalog, s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Zagreb, Pravnim fakultetom u Zagrebu, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, tvrtkama Deloitte d.o.o., CompING d.o.o. i dr.
 
Okupljenima su se na konferenciji uvodno obratili gđa Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, g. Ante Džapo, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i gđa Vedrana Šimundža Nikolić, državna tajnica Ministarstva pravosuđa i uprave.
Projektne aktivnosti i ostvarene rezultate prezentirali su g. Zvonimir Penić, p.o. ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju, gđa Dijana Todosiev ispred Središnjeg ureda za probaciju te gđa Nikica Hamer Vidmar ispred Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave.

Pisane vijesti | Projekti